Schriftelijke vragen aan GS


Lokaal-Limburg stelt vragen over de actuele stand van zaken rondom Marsa Papier

Geacht College, Vele artikelen zijn geschreven en vele vragen zijn gesteld in het dossier van Marsa Papier, echter voor Lokaal-Limburg blijft er nog een element …Lees meer >>


Link tussen Waterschap Limburg en organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen / IKL

Fractie Water Lokaal-Limburg stelt vragen Hoewel het Waterschap Limburg aangeeft dat er geen structurele relatie is tussen het Waterschap Limburg en de organisaties gelieerd aan …Lees meer >>


Vragen m.b.t. Op weg naar “schoon”

“Schoon” is volgens het strategisch plan de missie en visie van het Waterschap Limburg. Het verwijderen van microverontreinigingen krijgt hierin meer aandacht en dat is …Lees meer >>


Vragen aan GS: Perikelen Provinciale weg N554 gemeente Horst aan de Maas

Maastricht, 17 januari 2021 Met enige verbazing heeft Lokaal-Limburg het artikel van de Limburger van 17 januari j.l. gelezen.  Horst aan de Maas neemt de …Lees meer >>


Vragen aan GS: Ammoniaktreinen en IJzeren Rijn: verbazing over beantwoording provincie Limburg 

  Lokaal-Limburg stelde 30 november 2020 voor de tweede keer vragen omdat de beantwoording op onze eerste vragen hierover op 27 oktober 2020 vervolgvragen opriep. …Lees meer >>