Schriftelijke vragen aan GS


VRAGEN GRENSBOETES

Zeer recent verscheen er in de media een artikel dat grensboetes in strijd zijn met de Europese regels, aldus Hildegard Schneider, hoogleraar Internationaal Europees Recht …Lees meer >>


Vragen leefbaarheid van diverse kernen langs de snelweg A73

In beantwoording van eerdere vragen in 2018 over geluidsoverlast A73 van de fractie van het CDA, gaf de Provincie in de beantwoording steeds aan dat …Lees meer >>


Vragen n.a.v. Mededeling Bestuursopdracht Waterveiligheid Maasvallei

Maastricht, 23 april 2020 LOKAAL Limburg beschikt – al lezende – nu over de volgende gegevens: Voor 22 van de 45 dijktrajecten is de norm …Lees meer >>


Vragen betreffende Pathofinder 

Maastricht, 7 April 2020  Op 2 april jl. verscheen er in de Limburger een artikel met de titel “Maastrichts biotechbedrijf ontwikkelt snelle coronatest”. In het …Lees meer >>


Vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van provincie Limburg

Maastricht, 19 maart 2020  Zoals de PvdA bij haar vragen van 11 maart j.l. al inleidde, heeft de EU al € 25.000.000.000 beschikbaar gesteld voor …Lees meer >>