Schriftelijke vragen aan GS


Lokaal-Limburg stelt vragen over Stikstofbeleid

Vragen gesteld aan GS van Limburg Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 30 Gevolgen doorgeschoten Stikstofbeleid voor Limburg De stikstofplannen die van het kabinet aangekondigd zijn, treffen …Lees meer >>


Lokaal-Limburg stelt vragen over de aanrijtijden van ambulances in Limburg

De fractie van Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld over de aanrijtijden van ambulances in Limburg. Onderstaand de inhoud van de vragen aan het College van Gedeputeerde …Lees meer >>


Lokaal-Limburg stelt vragen over de actuele stand van zaken rondom Marsa Papier

Geacht College, Vele artikelen zijn geschreven en vele vragen zijn gesteld in het dossier van Marsa Papier, echter voor Lokaal-Limburg blijft er nog een element …Lees meer >>


Link tussen Waterschap Limburg en organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen / IKL

Fractie Water Lokaal-Limburg stelt vragen Hoewel het Waterschap Limburg aangeeft dat er geen structurele relatie is tussen het Waterschap Limburg en de organisaties gelieerd aan …Lees meer >>


Vragen m.b.t. Op weg naar “schoon”

“Schoon” is volgens het strategisch plan de missie en visie van het Waterschap Limburg. Het verwijderen van microverontreinigingen krijgt hierin meer aandacht en dat is …Lees meer >>