Eerste Kamer

Lokaal-Limburg is een platform van lokale partijen in Limburg. Landelijk is de partij zelf onderdeel van het platform Onafhankelijke Politiek Nederland. OPNL heeft al sinds 1999 een senator in de Eerste Kamer.

Eigen Senator
OPNL wordt in de Eerste Kamer vertegenwoordigt door Senator Ton Raven. Hij is geen onbekende binnen de onafhankelijke politiek. Ton Raven was eerder wethouder financiën en raadslid in de gemeente Sittard-Geleen.
Ton Raven is op 3 november 1957 in Geleen geboren en was voorheen financieel controller. Hij zit al sinds 1990 in de lokale politiek namens de Stadspartij Sittard-Geleen-Born.

Duidelijke aanpak
Senator Ton Raven is helder in zijn aanpak.
“In de Eerste Kamer zet ik mij namens de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) in voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden. OPNL zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal verbeteren.”

“Burgers, instellingen en bedrijven moeten zich optimaal kunnen ontplooien in de Nederlandse samenleving. Inwoners van Nederland herkennen, erkennen en kiezen steeds vaker onafhankelijke provinciale en lokale partijen vanwege hun eigentijdse, herkenbare en verfrissende ideeën en inbreng in de politieke organen van provincies en gemeenten.”

“Als OPNL Senator in de Eerste Kamer word ik gevoed door de onafhankelijke provinciale partijen. “Alle besluiten worden genomen vanuit ‘Regionalisme’, dat is besluitvorming die zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag plaatsvindt, dicht bij de inwoners. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven wat ons betreft in Den Haag.”

Delen: