Nieuws Provinciale Staten


Met een big smile het zomerreces in

De Statenfractie en de fractie Waterschap van Lokaal-Limburg gaan beiden met een big smile het zomerreces in! Elkaar goed informeren werpt zijn vruchten af voor …Lees meer >>


Vragen Leefbaarheid kern Boekend nog verder in de knel

Geacht college, 4 juni j.l. zonden we u een aantal schriftelijke vragen over de leefbaarheid van de diverse kernen langs de snelweg A73. Het betreft …Lees meer >>


Voorjaarsnota 2020

Vrijdag 26 juni heeft in Provinciale Staten beraadslaging plaatsgevonden over de voorjaarsnota 2020. Na de begrotingsbespreking van november is dit de belangrijkste Statenvergadering van het …Lees meer >>


Zwefvuil en afvaldumping

Zwerfvuil en afvaldumpingen zijn in veel gemeentes helaas een bekend fenomeen. Ter voorkoming van zwerfvuil worden diverse initiatieven ontplooid. Zoals EENLokaal (lid van Lokaal-Limburg) samen …Lees meer >>


VRAGEN GRENSBOETES

Zeer recent verscheen er in de media een artikel dat grensboetes in strijd zijn met de Europese regels, aldus Hildegard Schneider, hoogleraar Internationaal Europees Recht …Lees meer >>