Nieuws Provinciale Staten


Vragen aan Gedeputeerde Staten: Zorgen over Limburgse natuur

Digitale Nieuwsbrief 85 Lokaal-Limburg De buiten- en natuurgebieden van Limburg worden geplaagd en bedreigd door diverse uitwassen. Het begint met picknicken zonder het afval op …Lees meer >>


Vragen over Mijnwaterproject

Digitale Nieuwsbrief 84 Lokaal-Limburg Op bezoek bij de fractie van Lokaal-Limburg Woensdag 24 april kreeg onze Provinciale Staten Fractie bezoek uit Brunssum. Twee bezorgde burgers wilden …Lees meer >>


Kademuur Geleenbeek weer ingestort

Waterschap Limburg ter verantwoording geroepen De fractie van Lokaal-Limburg in het Waterschap heeft het bestuur ter verantwoording geroepen. Het mag niet zo zijn dat de …Lees meer >>


Zwerfafval aangepakt!

Digitale Nieuwsbrief 83 Goed nieuws voor alle Limburgers Eindelijk weer eens goed nieuws. De fractie van Lokaal-Limburg heeft medio vorig jaar gevraagd om iets te …Lees meer >>


Omgevingswet

Vliegwiel voor energietransitie? Digitale Nieuwsbrief 81 Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel regels rond de fysieke leefomgeving samengevoegd. Ook worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en procedures aangepast. Deze instrumenten en procedures spelen …Lees meer >>


Afschaffen luchtalarm: een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Schriftelijke vragen conform artikel 39  Geacht college,  Minister Yeşilgöz heeft Nederland aangezegd de sirene – iedere die de eerste maandag van de maand om 12.00 …Lees meer >>


Schriftelijke vragen: “Ingrijpende gevolgen invasie Aziatische hoornaar”

Schriftelijke vragen conform artikel 38  De Aziatische hoornaar rukt op vanuit het zuiden.  Maastrichtse imkers trekken ten strijde tegen de Aziatische hoornaar en hopen op …Lees meer >>


Nieuwe voorzitter Lokaal-Limburg

Vandaag is bekend geworden dat Henk van der Linden de nieuwe voorzitter is van Lokaal-Limburg. Deze politieke partij is vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in …Lees meer >>


Schriftelijke vragen m.b.t. verkeerssituatie N277

 Onderwerp: schriftelijke vragen conform artikel 38  In krantenartikel de Limburger van 13 januari j.l. wordt aangegeven dat Rijkswaterstaat bezorgd is over files op de N277 …Lees meer >>


Vervolgvragen dossier Californië 

Schriftelijke vragen conform artikel 39  In een artikel van de Limburger van 22 januari 2024 wordt gesteld dat de geheimhouding van het rapport over de …Lees meer >>