Nieuws Provinciale Staten


Vragen Leefbaarheid kern Boekend nog verder in de knel

Geacht college, 4 juni j.l. zonden we u een aantal schriftelijke vragen over de leefbaarheid van de diverse kernen langs de snelweg A73. Het betreft …Lees meer >>


Voorjaarsnota 2020

Vrijdag 26 juni heeft in Provinciale Staten beraadslaging plaatsgevonden over de voorjaarsnota 2020. Na de begrotingsbespreking van november is dit de belangrijkste Statenvergadering van het …Lees meer >>


Zwefvuil en afvaldumping

Zwerfvuil en afvaldumpingen zijn in veel gemeentes helaas een bekend fenomeen. Ter voorkoming van zwerfvuil worden diverse initiatieven ontplooid. Zoals EENLokaal (lid van Lokaal-Limburg) samen …Lees meer >>


VRAGEN GRENSBOETES

Zeer recent verscheen er in de media een artikel dat grensboetes in strijd zijn met de Europese regels, aldus Hildegard Schneider, hoogleraar Internationaal Europees Recht …Lees meer >>


Vragen leefbaarheid van diverse kernen langs de snelweg A73

In beantwoording van eerdere vragen in 2018 over geluidsoverlast A73 van de fractie van het CDA, gaf de Provincie in de beantwoording steeds aan dat …Lees meer >>