Nieuws Provinciale Staten


Maatregelen m.b.t. coronavirus

Gezien de aangescherpte maatregelen zullen de Algemene Ledenvergadering op 24 april en Lokaal-Limburg on Tour Maastricht op 25 april geen doorgang vinden. We houden u …Lees meer >>


Vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van provincie Limburg

Maastricht, 19 maart 2020  Zoals de PvdA bij haar vragen van 11 maart j.l. al inleidde, heeft de EU al € 25.000.000.000 beschikbaar gesteld voor …Lees meer >>


Vragen spoorviaduct Belfeld

Buiten het feit dat de spoorlijn Roermond-Nijmegen het dorp doorsnijdt en er oost/west georiënteerd weinig mogelijkheid tot mobiliteit is, heeft Belfeld heeft een serieus en …Lees meer >>


Vragen intensieve veehouderij

Verontruste burgers hebben ons recent benaderd inzake provinciaal beleid ten aanzien van uitbreiding van intensieve veehouderij in de grensregio met België. Om een beeld te …Lees meer >>


Startersregeling wordt aangepast

Op 15 november heeft de Statenfractie van Lokaal-Limburg   vragen aan GS gesteld om de bestaande startersregeling aan te passen.    Als reactie op de vragen …Lees meer >>