Campagne Lokaal-Limburg staat in de steigers

Verkiezingen Provinciale Staten, 15 maart Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 51 De meeste kandidaten hebben hun uitingen voor de komende verkiezingen al zo goed als klaar. Samen …Lees meer >>

Vragen fractie waterschap m.b.t. overdracht van gronden

25-01-2023 Vragen ex art.35 reglement van orde Betreft : Publicatie Waterschapsblad d.d. 23-01-2023 Geachte bestuursondersteuning, Beleefd verzoeken wij u onderstaande ex art. 35 vragen van …Lees meer >>

Decentraal bestuur moet sterker worden

Het kabinet wil investeren in samenwerking, oog hebben voor uitvoerbaarheid van beleid en bijdragen aan sterke medeoverheden. Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 50 ‘Een realistische overheid belooft …Lees meer >>

Ernstige zorgen over publieke dienstverlening

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 49 De eerste Staat van de Uitvoering toont aan dat binnen de overheid betere samenwerking nodig is om het vertrouwen van burgers …Lees meer >>

Provinciaal campagne voeren met lokale helden

Interview Kennispunt met campagne manager Lokaal-Limburg Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 48 Van het hoge Noorden tot in het diepe Zuiden lopen lijsttrekkers, campagneleiders en vrijwilligers vanuit …Lees meer >>

Hoe kom je van verschillende belangen naar overeenstemming?

Drie tips om effectief regie te voeren in een samenwerkingsverband Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 47 Als overheidsorganisatie is het bijna onmogelijk om de huidige complexe maatschappelijke …Lees meer >>

Nieuw burgercommissielid

Marie Klassen is gisteravond tot burgercommissielid van Lokaal-Limburg benoemd. Vanaf nu vormt zij, samen met oudgediende Léon van den Beucken, de politieke ondersteuning van de Statenleden Raimond …Lees meer >>

Lokaal-Limburg stelt verkiezingslijsten vast 

Lokale politiek rukt op Tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal-Limburg zijn de verkiezingslijsten en het programma unaniem vastgesteld. Het was een drukbezochte bijeenkomst, waar bijna …Lees meer >>

“Schrijf Randweg Abdissenbosch niet af”

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 46 Motie Fractie Lokaal-Limburg aangenomen Provinciale Staten van Limburg heeft op vrijdag 4 november een motie van Lokaal-Limburg, CDA en PVV aangenomen. De …Lees meer >>

Lokaal-Limburg on Tour – Sittard-Geleen – 12 november

Lokaal-Limburg gaat ‘on tour’ door Limburg om met de lokale politieke partijen ingesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact komen …Lees meer >>