Link tussen Waterschap Limburg en organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen / IKL

Fractie Water Lokaal-Limburg stelt vragen Hoewel het Waterschap Limburg aangeeft dat er geen structurele relatie is tussen het Waterschap Limburg en de organisaties gelieerd aan …Lees meer >>


De fractie Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld aan het bestuur van Waterschap Limburg

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw door Joep Dohmen en Paul van der Steen, zijn er in de Provinciale Staten vragen gesteld over de …Lees meer >>


Uitrol Fries en Limburgs in het onderwijs

Gezamenlijke strijd OSF Senator, Fryske Nasjonale Partij en Lokaal-Limburg. De OSF Senator heeft vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs over de stand van zaken …Lees meer >>


BEANTWOORDING ARTIKEL 35-VRAGEN OVER “SABIC”

Onderwerp: Beantwoording artikel 35-vragen naar aanleiding van bericht op 1Limburg.nl over mogelijk overlast door storing van een fabriek (SABIC) op Chemelot Geachte heer Berger,Per brief …Lees meer >>


Beantwoording artikel 35 vragen “Op weg naar schoon”

 Beste dame en heren, Per mail van 8 februari 2021 heeft u aan het dagelijks bestuur een aantal vragen gesteld over “Op weg naar schoon”. …Lees meer >>