Vorig jaar zijn 199 wethouders tijdelijk of definitief gestopt

Vorig jaar zijn 199 wethouders tijdelijk of definitief gestopt. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek dat in opdracht van het ambtenaren- en bestuurdersblad …Lees meer >>


BOEKJE “De Rol van Water in de Lokale Politiek”

Lokaal-Limburg heeft gratis boekwerkjes over het onderwerp De Rol van Water in de Lokale Politiek. Het boekje is een daadwerkelijke handreiking voor politici over dit …Lees meer >>


Wat is onafhankelijke politiek?

Lokaal-Limburg staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht …Lees meer >>


Boekje “Buitensluiting bij collegevorming”

Lokaal-Limburg heeft gratis interessante boekwerkjes over het onderwerp Buitensluiting bij collegevorming. Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl. …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg gaat niet door

Beste Leden, Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus gaat de geplande ALV van vrijdag 19 november niet door.    Begin december bekijken we of en …Lees meer >>