Bestuur

Samenstelling van het bestuur Lokaal-Limburg

Wiel Hoenen
voorzitter

Ad Roest
vice-voorzitter

Ton Raven
penningmeester

René Hensgens
bestuurslid

Math Habets 
bestuurslid

Delen: