ANBI

LOKAAL-LIMBURG opereert zelfstandig en heeft als zodanig een ANBI-erkenning.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.

  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
8605.56.827

Lokaal-Limburg
Ganzeweide 132
6413 GJ HEERLEN
info@lokaal-limburg.nl

Doelstelling
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Samen geven wij de lokale politiek in Limburg een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Bestuur
Voorzitter: Henk van der Linden
Penningmeester: Imme Roest
Secretaris: Math Habets
Bestuurslid: Wiel Hoenen
Bestuurslid: Roy Coolen
Bestuurslid: Clemens Meerts
Bestuurslid: Ton Raven

Beloningsbeleid
Het bestuur van het Lokaal-Limburg kent géén bezoldigde bestuurders.
Bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.
Zie Statuten

Verslagen
Verslag 28 jun 23 ALV (pdf)
bestuursverslag 2022-2023 (pdf)

Jaarverslagen
Lokaal-Limburg Verlies-Winstrekening 2022 (pdf)
Lokaal-Limburg Verlies-Winstrekening 2021 (pdf)
Lokaal-Limburg Verlies-Winstrekening 2020 (pdf)


Visiedocument Lokaal-Limburg

Delen: