ANBI

LOKAAL-LIMBURG opereert zelfstandig en heeft als zodanig nog geen ANBI-erkenning.  De ANBI – erkenning onder nummer: 8534 66 956 is van onze rechtsvoorganger de USP. Het nieuwe nummer voor Lokaal-Limburg is in aanvraag.   Uw donatie is daarna weer fiscaal aftrekbaar.  Ons  RSIN nummer is 8605.56.827

Het bestuur van het Lokaal-Limburg kent géén bezoldigde bestuurders.  Bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst bepaald of iemand een ANBI instelling is of niet.

1 mei 2020, het financiële jaarverslag van 2019 vindt u hier binnenkort. In verband met de uitgestelde ALV heeft de kascontrole nog niet plaatsgevonden en is de jaarrekening nog niet vastgesteld.

Delen: