ANBI

LOKAAL-LIMBURG opereert zelfstandig en heeft als zodanig een ANBI-erkenning.  Ons RSIN nummer is 8605.56.827

Het bestuur van het Lokaal-Limburg kent géén bezoldigde bestuurders.  Bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Visiedocument Lokaal-Limburg

Delen: