Nieuws


Link tussen Waterschap Limburg en organisaties gelieerd aan dhr. Vrehen / IKL

Fractie Water Lokaal-Limburg stelt vragen Hoewel het Waterschap Limburg aangeeft dat er geen structurele relatie is tussen het Waterschap Limburg en de organisaties gelieerd aan …Lees meer >>


De fractie Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld aan het bestuur van Waterschap Limburg

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw door Joep Dohmen en Paul van der Steen, zijn er in de Provinciale Staten vragen gesteld over de …Lees meer >>


Uitrol Fries en Limburgs in het onderwijs

Gezamenlijke strijd OSF Senator, Fryske Nasjonale Partij en Lokaal-Limburg. De OSF Senator heeft vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs over de stand van zaken …Lees meer >>


Vacature fractiemedewerker M/V

De Statenfractie van Lokaal-Limburg bestaat uit 2 Statenleden, 2 burgercommissieleden en 2 fractiemedewerkers.  Door vertrek van een medewerker ontstaat er een vacature voor fractiemedewerker voor …Lees meer >>


Herziening gemeentefonds roept vragen op

Arrogantie van de Randstad Gemeenten hebben een gezonde financiële basis nodig om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het grootste deel van de …Lees meer >>