Nieuws


Rijk dempt gemeentelijk ravijnjaar 2026 maar gedeeltelijk

Gemeenten blijven ook na Prinsjesdag volledig in het duister tasten hoe ze na 2025 aan geld komen om hun taken te kunnen uitvoeren. Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg …Lees meer >>


Waterschappen wekken flink meer duurzame stroom op

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 40 Door met name de inzet van zonnepanelen en groen gas zijn de waterschappen goed op weg om in 2025 volledig energieneutraal …Lees meer >>


Gemeenten mogen geen VOG van raadsleden eisen

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 39 Gemeenten mogen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen van raadsleden als vereiste voor een benoeming. Dat maakt minister Bruins Slot …Lees meer >>


Lokaal-Limburg op weg naar verkiezingen: “Ook hier moeten wij in Limburg rekening mee houden.”

 Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 38 Het vertrouwen in de politiek blijft laag. Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft de politiek momenteel een onvoldoende. Dit blijkt …Lees meer >>


Buitenlandse vrachtauto’s op vluchtstroken zorgen voor gevaarlijke situaties

Fractie Lokaal-Limburg luidt de noodklok Sinds 2 februari dit jaar zijn internationale chauffeurs verplicht om bij elke grensovergang de landcode in te voeren in hun …Lees meer >>


Gratis boekje ‘De Nederlandse Arbeidsmarkt’ voor onafhankelijke Limburgse raadsleden en wethouders

Lokaal-Limburg heeft onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen door Panteia naar “De Nederlandse Arbeidsmarkt”. De uitkomsten zijn verwerkt in een handzaam boekje, als een daadwerkelijke handreiking …Lees meer >>


MET HET WATERSCHAP… KOM JE NOG EENS ERGENS!

Het waterschap Limburg was voor velen een onbekende. Tot juli 2021 toen Limburg midden in de zomer getroffen werd door een watersnoodramp. Valkenburg kwam groot …Lees meer >>


Lokaal-Limburg wil dialect in Limburgs Parlement

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 37 De fractie van Lokaal-Limburg heeft afgelopen week een motie ingediend om het Limburgs dialect toe te staan in de vergaderingen van …Lees meer >>


Stikstof in Limburg

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 36 De stikstofplannen van de regering hebben in het hele land boeren op de been gebracht. Soms loopt dat helaas gierend uit de …Lees meer >>


Maak van veiligheidsregio’s geen extra bestuurslaag

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 34 Vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit moet het kabinet ervoor waken dat het Veiligheidsberaad zich ontwikkelt tot een extra bestuurslaag met bevoegdheden …Lees meer >>