Nieuws


Vragen n.a.v. Mededeling Bestuursopdracht Waterveiligheid Maasvallei

Maastricht, 23 april 2020 LOKAAL Limburg beschikt – al lezende – nu over de volgende gegevens: Voor 22 van de 45 dijktrajecten is de norm …Lees meer >>


Vragen betreffende Pathofinder 

Maastricht, 7 April 2020  Op 2 april jl. verscheen er in de Limburger een artikel met de titel “Maastrichts biotechbedrijf ontwikkelt snelle coronatest”. In het …Lees meer >>


Maatregelen m.b.t. coronavirus

Gezien de aangescherpte maatregelen zullen de Algemene Ledenvergadering op 24 april en Lokaal-Limburg on Tour Maastricht op 25 april geen doorgang vinden. We houden u …Lees meer >>


Vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van provincie Limburg

Maastricht, 19 maart 2020  Zoals de PvdA bij haar vragen van 11 maart j.l. al inleidde, heeft de EU al € 25.000.000.000 beschikbaar gesteld voor …Lees meer >>


Nieuwe bestuursleden Lokaal-Limburg

Het bestuur heeft een nieuwe secretaris, Math Habets en penningmeester, Chrétien Wetenmans, gekozen.  We heten ze van harte welkom. De formele benoeming van beiden zal …Lees meer >>