Nieuws


Het zorgsysteem is ziek!

Lokaal-Limburg on Tour Zaterdag 30 september vertelde Peter Geilen van Zorg & Co aan een select groepje politici en geïnteresseerden zijn verhaal over de inzet …Lees meer >>


Septembercirculaire

DIGITALE NIEUWSBRIEF LOKAAL-LIMBURG 70 Een pleister op de wonde in 2027 Op Prinsjesdag presenteerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de septembercirculaire 2023. Gemeenten verwachten …Lees meer >>


Fractie op werkbezoek bij gedeputeerde van Caldenberg

Naast onze wekelijkse fractievergadering, was Lokaal-Limburg vandaag ook op werkbezoek bij Gedeputeerde Marc van Caldenberg, met de betreffende portefeuille: Sociale Agenda, Energie, Toezicht en Handhaving. 


Lokaal-Limburg on Tour 

Lokaal-Limburg gaat ‘on tour’ door Limburg om met de lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact komen …Lees meer >>


Vragen ex art.35 reglement

Geachte bestuursondersteuning, Beleefd verzoeken wij u onderstaande ex art. 35 vragen van de fractie LV50 door te leiden naar het Dagelijks Bestuur. INLEIDING Geacht Dagelijks Bestuur, …Lees meer >>


Reces

Ook de ab leden van het waterschap gaan genieten van een welverdiende vakantie, maar niet, nadat tijdens de laatste bestuursvergadering van woensdag 12 juli de burgercommissieleden werden …Lees meer >>


Handelingsperspectief: piepsysteem of actieve benadering?

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 66 Gemeenten worden opgeroepen om vanuit de bijzondere bijstand ondersteuning te bieden aan huishoudens. Toeslagen en de Participatiewet zorgen ervoor dat inwoners …Lees meer >>


De Kaderrichtlijn Water: het is appels vergelijken met peren 

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 65 Hydroloog Peter Schipper is specialist in de Nederlandse waterkwaliteit. Hij legt uit waarom het moeilijk is de KRW-doelen te halen. Waterland Nederland …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni vindt de ALV Lokaal-Limburg plaats. Naast alle leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Deze bijeenkomst is wellicht een goede gelegenheid …Lees meer >>


Ondertekening Bestuursprogramma Waterschap 2023-2027

Woensdag 7 juni ondertekende de fractievoorzitter van LV50, ons Lokaal-Limburg lid Ad Berger, het bestuursprogramma Waterschap 2023-2027, Balanceren met lef. Na onze eclatante overwinning bij de …Lees meer >>