Lokaal-Limburg

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Samen geven wij de lokale politiek in Limburg een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Onze uitgangspunten:

 • Dichtbij de burgers.
 • Kleinschaligheid in plaats van grootheidswaanzin.
 • Onafhankelijk van Haagse standpunten.
 • Vernieuwend in Economie, Wonen, Onderwijs en Zorg.
 • Daadkrachtig op basis van gezond verstand.
 • Lid van het platform OPNL en daardoor een rechtstreekse ingang
  in de Eerste Kamer bij de eigen Senator voor de onafhankelijke politiek.

Wat willen wij?

 • Wij willen de lokale politiek verbinden en een platform
  voor alle lokale partijen in Limburg zijn.
 • Wij willen dat de mensen die bij gemeenteraadsverkiezingen
  op een lokale partij stemmen ook een stem in de Provincie
  en het Waterschap krijgen.
 • Wij willen bij de bepaling van ons standpunt in Provinciale Staten
  en het Waterschap de mening van de meest betrokken lokale partijen
  zwaar laten meewegen.
 • Wij gaan voor het in stand houden van de Limburgse identiteit en cultuur.
 • Wij willen door het organiseren van bijeenkomsten van lokale partijen
  in regionaal verband samen betere oplossingen vinden voor bovenlokale problemen.
 • Wij willen dat het bestuur dichter bij de burgers komt en
  dus willen wij geen grotere Provincies.
 • Wij willen jongeren met verschillende talenten
  ontplooiingsperspectief binnen Limburg bieden.
 • Wij bevorderen het wonen en de leefbaarheid van kleinere kernen.
 • Wij streven naar een duurzame economie in samenhang met goed
  beheer van milieu en natuur.
 • Wij willen dat de Provinciale reserves (Essent-gelden) niet door Den Haag
  worden gestolen, maar gebruikt worden voor de ontwikkeling van Limburg.

Welke voordelen heeft het om lid te worden van het Lokaal-Limburg platform?

 • Directe toegang tot twee statenleden en een algemeen bestuurslid
  van het Waterschap Limburg.
 • Delen van kennis en ervaring met de overige leden
  van het Lokaal-Limburg platform.
 • Landelijke contacten opdoen via het OPNL platform
  (waar Lokaal-Limburg deel van uitmaakt).
 • Toegang tot budgetten voor verkiezingen en wetenschappelijk onderzoek
  van OPNL, via Lokaal-Limburg.
 • Een vergoeding van € 5,00 per lid per jaar voor alle leden die lid zijn
  van de lokale partij, maar ook van Lokaal-Limburg en OPNL.
 • Participeren in de groslijst kandidaat burgemeesters, wethouders en griffiers
  in Limburg vanuit de onafhankelijke politiek.
 • Deelnemen aan Lokaal-Limburg on tour, een roadshow met steeds
  een ander thema, afwisselend in een van de 5 Limburgse regio’s.

Doelstellingen

 • Verdere groei van het aantal zetels in de Provinciale Staten en het Waterschap.
 • Minimaal één lokale partij per gemeente lid van Lokaal-Limburg.

Strategie

 • Meer contact met de achterban, leden koesteren en betrekken, vooral ook politiek.
 • Lokale partijen en individuele leden lid maken o.a. via Lokaal-Limburg on tour.
 • Bestuur mee laten groeien met de partij, uiteindelijk AB leden uit de 5 regio’s;
 • Noord, Midden, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland
 • Korte banden tussen bestuur en fracties.
Delen: