Lokaal-Limburg

LOKAAL-LIMBURG is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Samen geven wij de lokale politiek in Limburg een krachtige stem in Provinciale Staten.  

LID WORDEN >>

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019 >

Wat willen wij

   • Wij willen de lokale politiek verbinden en een platform voor alle lokale partijen in Limburg zijn
   • Wij willen dat de mensen die bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij stemmen ook een stem in de Provincie krijgen
   • Wij willen bij de bepaling van ons standpunt in Provinciale Staten de mening van de meest betrokken lokale partijen zwaar laten wegen
   • Wij willen door het organiseren van bijeenkomsten van lokale partijen in regionaal verband samen betere oplossingen vinden voor boven-lokale problemen
   • Wij willen dat het bestuur juist dichter bij de burgers komt en geen grotere Provincies noch het verdwijnen van het Provinciaal bestuur
   • Wij willen dat de Provinciale reserves (Essent-gelden) niet door Den Haag worden gestolen, maar gebruikt worden voor de ontwikkeling van Limburg
  1.  

Sterke Punten

   • Dichtbij de burgers
   • Rijk aan maatschappelijke ervaring en betrokkenheid
   • Daadkrachtig op basis van het gezond verstand gebruiken
   • Kleinschaligheid in plaats van grootheidswaanzin
   • Onafhankelijk van Haagse standpunten
   • Vernieuwend in Economie, Wonen, Onderwijs en Zorg
   • Lid van de OSF en daardoor een rechtstreekse ingang in de Eerste Kamer
  1.  

Waar staan wij voor

  • Dat de Provincie efficient en effectief werkt
  • Dat de Provincie zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld
  • Wij gaan voor het in stand houden van de Limburgse identiteit en cultuur
  • Het MKB is voor ons de motor van de Limburgse Economie, ook op langere termijn
  • Wij willen jongeren met verschillende talenten ontplooiingsperspectief binnen Limburg bieden
  • Bij investeringen willen wij vooraf heldere en meetbare doelen en de voortgang bewaken
  • Wij steunen de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen
  • Wij bevorderen het wonen en de leefbaarheid van kleinere kernen
  • Voor ons is de vergrijzing een kans voor ontwikkeling van hoogwaardige zorg die economische kansen en interessant werk voor jongeren biedt
  • Onze keuze is “op maat gesneden openbaar vervoer” waarbij lokale ondernemers een rol kunnen spelen
  • Wij willen meer inzetten op het opwekken van duurzame lokale energie
  • Wij streven naar een duurzame economie in samenhang met goed beheer van milieu en natuur
  • Wij bieden ondernemers ruimte en steun voor ontwikkeling, maar beschermen de leefomgeving van burgers
  • Wij willen kinderen beter voorbereiden op kansen die de ligging van Limburg biedt door het bevorderen van Duitse en/of Franse taallessen in het onderwijs
  • Wij staan er voor dat de Provincie en de gemeenten gerechtelijke uitspraken respecteren en niet proberen te omzeilen
  • Wij staan voor de lokale en Limburgse belangen
Delen: