Nieuws Partij


De fractie Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld aan het bestuur van Waterschap Limburg

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw door Joep Dohmen en Paul van der Steen, zijn er in de Provinciale Staten vragen gesteld over de …Lees meer >>


Herziening gemeentefonds roept vragen op

Arrogantie van de Randstad Gemeenten hebben een gezonde financiële basis nodig om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het grootste deel van de …Lees meer >>


Financieel voordeel voor leden 2021

Leden van platform voor onafhankelijke politiek in Limburg kunnen gebruik maken van diverse voordelen. Ook van financiële voordelen. Partijen die lid zijn van Lokaal-Limburg kunnen …Lees meer >>


Het gaat om kwetsbare mensen dus er is geen tijd te verliezen

Gemeenten financieel onder druk decentralisaties De financiële druk op gemeenten door de decentralisaties blijft oplopen. Gemeenten zouden hier meer tegen moeten doen. Te denken valt aan …Lees meer >>


Ammoniaktreinen denderen voort!

Lokaal-Limburg trekt aan de noodrem De fractie van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement neemt in het begin van 2021 fors stelling tegen het nog steeds …Lees meer >>