Nieuws Partij


Kademuur Geleenbeek weer ingestort

Waterschap Limburg ter verantwoording geroepen De fractie van Lokaal-Limburg in het Waterschap heeft het bestuur ter verantwoording geroepen. Het mag niet zo zijn dat de …Lees meer >>


Zwerfafval aangepakt!

Goed nieuws voor alle Limburgers Eindelijk weer eens goed nieuws. De fractie van Lokaal-Limburg heeft medio vorig jaar gevraagd om iets te doen aan het …Lees meer >>


Wij groeien verder!

Maastricht van Nu nieuw lid. Deze week is de partij Maastricht van Nu formeel lid geworden van Lokaal-Limburg. De kaart met witte vlekken wordt daarmee …Lees meer >>


Omgevingswet

Vliegwiel voor energietransitie? Digitale Nieuwsbrief 81 Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel regels rond de fysieke leefomgeving samengevoegd. Ook worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en procedures aangepast. Deze instrumenten en procedures spelen …Lees meer >>


Afschaffen luchtalarm: een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Schriftelijke vragen conform artikel 39  Geacht college,  Minister Yeşilgöz heeft Nederland aangezegd de sirene – iedere die de eerste maandag van de maand om 12.00 …Lees meer >>


Schriftelijke vragen: “Ingrijpende gevolgen invasie Aziatische hoornaar”

Schriftelijke vragen conform artikel 38  De Aziatische hoornaar rukt op vanuit het zuiden.  Maastrichtse imkers trekken ten strijde tegen de Aziatische hoornaar en hopen op …Lees meer >>


Schriftelijke vragen m.b.t. verkeerssituatie N277

 Onderwerp: schriftelijke vragen conform artikel 38  In krantenartikel de Limburger van 13 januari j.l. wordt aangegeven dat Rijkswaterstaat bezorgd is over files op de N277 …Lees meer >>


Vervolgvragen dossier Californië 

Schriftelijke vragen conform artikel 39  In een artikel van de Limburger van 22 januari 2024 wordt gesteld dat de geheimhouding van het rapport over de …Lees meer >>


Schriftelijke vragen dossier-Californië

Onderwerp: schriftelijke vragen conform artikel 38  Update 24-01: Vervolgvragen dossier Californië Namens Lokaal-Limburg wil ik graag enkele technische vragen stellen met betrekking tot het dossier-Californië. …Lees meer >>


Bijeenkomst in Kasteel Montfort

Wat een mooie dag was het afgelopen zondag tijdens onze bijeenkomst in Kasteel Montfort! Het was een genoegen om elkaar na de verkiezingen van het …Lees meer >>