Nieuws Partij


Het zorgsysteem is ziek!

Lokaal-Limburg on Tour Zaterdag 30 september vertelde Peter Geilen van Zorg & Co aan een select groepje politici en geïnteresseerden zijn verhaal over de inzet …Lees meer >>


Septembercirculaire

DIGITALE NIEUWSBRIEF LOKAAL-LIMBURG 70 Een pleister op de wonde in 2027 Op Prinsjesdag presenteerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de septembercirculaire 2023. Gemeenten verwachten …Lees meer >>


Lokaal-Limburg on Tour 

Lokaal-Limburg gaat ‘on tour’ door Limburg om met de lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact komen …Lees meer >>


Handelingsperspectief: piepsysteem of actieve benadering?

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 66 Gemeenten worden opgeroepen om vanuit de bijzondere bijstand ondersteuning te bieden aan huishoudens. Toeslagen en de Participatiewet zorgen ervoor dat inwoners …Lees meer >>


De Kaderrichtlijn Water: het is appels vergelijken met peren 

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 65 Hydroloog Peter Schipper is specialist in de Nederlandse waterkwaliteit. Hij legt uit waarom het moeilijk is de KRW-doelen te halen. Waterland Nederland …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni vindt de ALV Lokaal-Limburg plaats. Naast alle leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Deze bijeenkomst is wellicht een goede gelegenheid …Lees meer >>


Koninklijke onderscheiding

Ton Raven ontving bij zijn afscheid als Senator uit handen van de Eerste Kamervoorzitter een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van …Lees meer >>


Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni19.30 uurZaal Geraats, Markt 5, Grathem Alle leden zijn welkom. Onder anderen de volgende items komen aan de orde;– evaluatie verkiezingen– jaarrekening 2022– …Lees meer >>


Volgens Raad gaat Nederland de Kaderrichtlijn Water niet halen.

Nieuw rapport Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 60 Er is een tijd geweest dat in de Nederlandse media veelvuldig beelden te …Lees meer >>


‘Gemeenten kunnen hun werk in 2026 niet meer adequaat doen’

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 59 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt scherpe kritiek op de financiële plannen van het kabinet. De onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota lost de …Lees meer >>