Vragen aan Gedeputeerde Staten: Zorgen over Limburgse natuur

Digitale Nieuwsbrief 85 Lokaal-Limburg

De buiten- en natuurgebieden van Limburg worden geplaagd en bedreigd door diverse uitwassen. Het begint met picknicken zonder het afval op te ruimen. Grootschalige afvaldumping, illegale feesten en crossen met motors en quads vormen ook steeds vaker problemen.

Dit zijn signalen die Lokaal-Limburg van de Limburgse burgers ontvangen. Mensen maken zich zorgen en terecht. Het krantenartikel in de Limburger van 1 mei met de titel Zorgen over overlast en vernielingen in Limburgse natuur komt voor Lokaal-Limburg niet als donderslag bij heldere hemel.

De fractie van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement vindt dat het nu het goede moment is om in actie te komen. Want onze kernvraag is altijd “Wat kunnen wij voor Limburg en de Limburgers doen”.

Daarom zijn er vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Kort en goed gaan die vragen op de acties die de Provincie kan nemen om op te treden tegen wangedrag en andere uitwassen in de openbare natuur. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor extra toezicht en de rol van de veiligheidsregio’s. Tot slot wordt ook aandacht gevraagd voor de grensoverschrijdende natuurgebieden en de gevolgen voor handhaving daar. 

Deze set vragen is een voorbeeld van de werkwijze van Lokaal-Limburg, “Politiek van Onderop!”, dicht bij de inwoners van Limburg.

Zodra de beantwoording door het college van Gedeputeerde Staten ontvangen is houden wij u op de hoogte.

(Bron: Fractie Lokaal-Limburg)

Delen: