Kademuur Geleenbeek weer ingestort

Waterschap Limburg ter verantwoording geroepen

De fractie van Lokaal-Limburg in het Waterschap heeft het bestuur ter verantwoording geroepen. Het mag niet zo zijn dat de burgers flink moeten betalen voor ondermaats uitgevoerde waterprojecten. Lokaal-Limburg springt ook nu voor de burgers van Limburg in de bres, of in dit geval ‘op de kade’.

Hoezo?
In 2018 is gestart met een ambitieus plan om een deel van de Geleenbeek en Keutelbeek opnieuw in te richten met als doel in 2021 het werk op te leveren.
Dit project heeft meerdere malen te maken gehad met behoorlijke tegenvallers. 
Eerst liep men tegen de Japanse duizendknoop aan waardoor er veel grond  tot een diepte van 2 meter moest worden afgegraven. 

Daarna waren er problemen met de bouw van een bergbezinkbassin. En tot overmaat van ramp stortte op meerdere plekken een nieuw gebouwde kademuur in.
Eind vorige februari stortte voor een vijfde keer een deel van de nieuw gebouwde kademuur in. 

De vragen van Lokaal-Limburg gaan over wie verantwoordelijk is voor de tegenvallers, wat de oorzaken zijn en vooral wie er voor de schade gaat opdraaien. Want het mag geen automatisme zijn dat de burgers straks de kosten voor ondeugdelijk werk moeten dragen.

Uiteraard wordt ook gevraagd naar beleid om dit soort tegenvallers in de toekomst te voorkomen. De fractie van Lokaal-Limburg in het Waterschap op korte termijn een reactie te ontvangen.

Delen: