Werkbezoek Lokaal-Limburg Waterschap Meerssen

Ons klimaat verandert in een rap tempo. Iets waarvoor het PBL* ons al regelmatig waarschuwt. Soms is het te warm en te droog en soms is het te nat, veel te nat. Wij zullen daar maatregelen voor moeten nemen.

Rijk, provincie, gemeenten, en het waterschap zijn hiervoor aan zet. Maar niet alleen deze
overheden, ook inwoners moeten maatregelen nemen. In hun woon- en leefgebied weten
zij vaak heel goed wat er speelt, wat er gedaan zou moeten/kunnen worden om
problemen te voorkomen.
In het kader van deze BURGERPARTICIPATIE ging een deel van onze waterfractie (wij doen
zoals bekend als Lokaal-Limburg mee onder de naam LV50) een bezoek brengen aan de gemeente
Meerssen.

Leden van Water-Stop.NU lieten ons verschillende knelpunten zien waarvoor naar hun
mening een oplossing zou moeten komen. Zij deden ons ook enkele suggesties hiervoor.
Een van de knelpunten is te vinden in de Geul, bij ons werkbezoek een lieflijk stromend
riviertje, wat echter nog niet zo lang geleden veranderde in een woeste stroom.

Uiteraard heeft onze fractie, bij monde van Albert Melskens en Guiseppe Noteborn
hierover vragen gesteld aan het DB van het Waterschap Limburg.

Vragen zoals:
– Wie is verantwoordelijk voor bepaalde taken
– Kunnen de door de inwoners gedane suggesties onderzocht worden
– Hoe kunnen we de inwoners nog beter beschermen tegen overstromingen

*https://www.pbl.nl/actueel/nieuws/hitte-droogte-en-wateroverlast-gevolgen-klimaatverandering-vragen-om-versneldbeleid

Delen: