Vervolgvragen dossier Californië 

Schriftelijke vragen conform artikel 39 

In een artikel van de Limburger van 22 januari 2024 wordt gesteld dat de geheimhouding van het rapport over de omstreden Californiëdeal ‘materiaal is voor de lesboekjes’. In het Californië-dossier zijn verschillende partners betrokken geweest in het besluitvormingstraject met betrekking tot geheimhouding. 

Vraag 1: Is de provincie voornemens zelf een onderzoek in te stellen? 

Vraag 2: Kunt u aangeven welk onderzoek, en met welke onderbouwing? 
Lokaal-Limburg is reeds benaderd door oorspronkelijke grondeigenaren. Deze oorspronkelijke grondeigenaren zijn van dat zij ernstig benadeeld zijn door deze grondtransacties. 

Vraag 3: Herkent het college zich in dit standpunt van de oorspronkelijke grondeigenaren? 

Vraag 4: Kunt u aangeven welke externe partijen ook een bod hebben uitgebracht, en welk bod is dat dan geweest? Kunt u verder aangeven hoe de invulling van het areaal bij een aangenomen bod in dat geval zou dan zijn geweest? 

Fractie Lokaal-Limburg 
Dré Peters 
Raimond Franssen 
Huub Schoenmakers 
Leon van den Beucken 
Marie-Dieudonné Klassen 
Joep Verberkt 

Delen: