Alweer straf voor onze boeren. | Lokaal-Limburg boos. 

Straf voor onze agrariërs omdat aardappels langer op het land blijven staan? Lokaal-Limburg vindt dat onacceptabel, onwerkbaar en onrealistisch. Daarom hebben we vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS in Limburg. Onze fractie roept het provinciebestuur op om het rijk te bewegen deze wereldvreemde maatregel van tafel te vegen. Met terugwerkende kracht!

Wat is er loos? Onze boeren hebben de aardappels dit jaar pas laat kunnen poten wegens het natte weer. Dus hebben ze langer tijd nodig om tot wasdom te komen. Zo lezen we ook in de Limburger deze ochtend. Dat zou leiden tot meer stikstofdepositie, maar er is sprake van overmacht en het is ook maar de vraag of dit wel daadwerkelijk zo is. Immers aardappels die langer door moeten groeien, vangen juist meer stikstof weg. Het rijk gaat evenwel onze boeren, die de aardappels na 14 oktober niet van het land af kunnen hebben, een hak zetten door ze te straffen.

Volgend jaar mogen ze voor straf nóg minder bemesten, dan ze nu al doen. Dat betekent weer minder aardappels en ook nog van slechtere kwaliteit. De boer verliest steeds meer zijn broodwinning en de inwoners betalen straks ook meer. De aardappel is volksvoedsel nummer 1! Heel belangrijk dat we op goed op onze tellen passen in tijden van op de loer liggende voedselschaarste en de oorlog in de Oekraïne. Onze boeren – die zich bewust zijn van de opgaven – én onze inwoners verdienen beter. We zijn benieuwd hoe het provinciebestuur hierop gaat reageren.

Onderwerp: aardappels staan wat langer op het land; alwéér worden onze agrariërs gepakt! 

De aardappel is en bron van langzame koolhydraten van het goede soort. Bovendien bevat de aardappel allerlei vitamines, mineralen en voedingsvezels. Gebrek aan aardappels heeft in het verre verleden en in de moderne geschiedenis tot hongersnoden geleid.

Daarom moeten er genoeg aardappelen beschikbaar zijn en blijven in Nederland, en moet het tevens voor de agrarische sector werkbaar blijven. Onze boeren en tuinders toonden en tonen zich bewust van de opgaven die er zijn. Ook Lokaal-Limburg is zich hier van bewust. Maar dit alles wel op basis van feiten, met gezond realisme en daarbij een eerlijke verdeling van de taken.

En alweer zien we dat we genadeloos doorschieten met onze regels. Volledig losgezongen van alle realiteit en redelijkheid. Alwéér zijn de agrariërs – die ons voorzien van voedsel – de klos. Ditmaal omdat de aardappels – wegens overmacht – nog op het veld staan, wacht er voor de telers een strafexercitie! Ze mogen het volgend oogstjaar minder mest uitrijden, waardoor de aardappeloogst kwantitatief en kwalitatief slechter zal zijn. Wat ook prijsopdrijvend werkt. Zo lazen we vanmorgen in de Limburger.

Als het gaat om voedselvoorziening en behoud van agrarische gronden en een werkbaar klimaat, toont Lokaal-Limburg zich steevast kritisch. Zie afgelopen periode dan ook de vragen over de gevolgen van het Stikstofbeleid en Motie 2845 Van der Linden over de inzet van landbouwgrond ten gevolge van de onder druk staande voedselproductie vanwege de Oekraïne oorlog.

Onze boeren laten de aardappels niet voor hun lol langer in de löss of zand zitten. Ze hebben lang moeten wachten met poten, omdat het destijds te nat was. Dat betekent dat men ook pas later kan oogsten omdat aardappels nou eenmaal tijd nodig hebben om tot wasdom te komen. Ook het oogsten is door het natte weer lastiger op dit moment. Volgens het artikel staan op deze dag, 17 oktober, de helft van de aardappelen nog op het land. De boeren bemesten sowieso vaak al minder, onderzoeken lopen, maar metingen tonen aan dat er in de bovenlaag nauwelijks stikstof waarneembaar is. Aardappels die langer groeien, vangen ook meer stikstof. Dus behalve dat er overmacht is, is nog niet eens aannemelijk dat er (merkbaar) meer depositie plaatsvindt.

Het gaat hier om volksvoedsel nummer 1! Waar de boer aan boterham moet kunnen verdienen en dat betaalbaar blijft voor onze Limburgse en Nederlandse inwoners!

Lokaal-Limburg komt tot een paar vragen aan het college.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van deze problematiek en dit artikel en deelt u onze zorgen?

Vraag 2

Dit “strafbeleid” tart alle realiteitszin, brengt alleen maar een negatieve spiraal voor agrariërs en onze inwoners en deugt gewoon niet. Deelt het college onze mening? Zo nee, graag onderbouwen.

Lokaal-Limburg wil graag dat ons college een krachtig signaal geeft aan de minister en met het Rijk in overleg treedt, om de maatregel van tafel te halen. Dit met terugwerkende kracht, zowel voor onze aardappelproducenten, alsmede voor andere vergelijkbare gewassen die door deze overmacht niet “tijdig” geoogst kunnen worden. Hierover gaan vraag 3 en 4.

Vraag 3

Is het college bereid om zo snel mogelijk met het Rijk in overleg te treden, om de strafmaatregel met terugwerkende kracht van tafel te vegen? Zo nee, waarom niet? Graag uitgebreid onderbouwen. 

Vraag 4

Is het college bereid, om hierbij op te trekken met andere provincies om zodoende alle zeilen bij te zetten?

Fractie Lokaal-Limburg
Raimond Franssen
Dré Peters
Leon van den Beucken
Hub Schoenmakers

Schriftelijke vragen Lokaal Limburg straf aardappeloogst (pdf)

Delen: