Schriftelijke vragen: “Ingrijpende gevolgen invasie Aziatische hoornaar”

Schriftelijke vragen conform artikel 38 

De Aziatische hoornaar rukt op vanuit het zuiden. 

Maastrichtse imkers trekken ten strijde tegen de Aziatische hoornaar en hopen op hulp: ‘Alle insecten, waaronder onze bijen, gaan eraan’, zo meldt De Limburger op zaterdag 17 februari j.l. 

Een dag eerder berichtte dezelfde krant dat in Vijf Belgische grensgemeenten in Vlaanderen, de strijd tegen de Aziatische hoornaar opgepakt gaat worden. Hier gaan vrijwilligers lokvallen plaatsen om ze te vangen. 

De Aziatische hoornaar hoort niet in Nederlands thuis, heeft geen natuurlijke vijanden en vormt een serieuze bedreiging voor vele insecten, waardoor het ecosysteem in gevaar komt. Dit heeft ook weer gevolgen voor de aanwezigheid van vogels, die voor enkele soorten terug zal lopen. Onze bijen worden ook bedreigd en een afname van de bijenbevolking, zou rampzalig zijn voor de bestuiving van bloemen. Maar ook de gewassen van onze agrarische sector komen in gevaar. De Aziatische hoornaar heeft veel krachtiger kaken dan de inheemse hoornaar. In Frankrijk zijn plaatsen waar ze enkel de druiven nog in de nacht kunnen plukken door de plukkers gestoken worden door de Aziatische hoornaar. Onze Limburgse fruittelers en wijnbouwers gaan daar de wrange vruchten van plukken. De agrarische sector staat al zwaar onder druk. 

De problematiek kent geen of/of oplossing maar een en/en oplossing. De bijenpopulatie kan enerzijds worden opgevoerd, door bijenpalen te plaatsen. Anderzijds moet de Aziatische hoornaar actief worden teruggedrongen door actieve bestrijding. Lokaal, provinciaal, landelijk. 

Navraag leerde ons dat de Provincie verantwoordelijk blijkt te zijn voor de beheersing van de Aziatische hoornaar, totale uitroeiing is niet mogelijk. Deze niet inheemse-hoornaar blijft in toenemende mate komen vanuit België. Er zijn in België plekken bekend waar per vierkante kilometer al 10 nesten geconstateerd zijn. De Aziatische hoornaar-populatie van één enkel nest verorbert tot 15 kilo algemene insecten (sprinkhanen, zweefvliegen, kevers) per nest per jaar. De Aziatische hoornaar vermenigvuldigt zich jaarlijks gemiddeld met een factor 5. Dus ieder jaar dat we intensief bestrijden is een gewonnen jaar. 

Volgens een ingewijde imker uit Beesel, die we spraken, onderneemt de provincie wel actie, middels een driejarige overeenkomst voor opsporing en vernietiging van deze niet-inheemse soort. Het benodigd budget blijkt aanzienlijk hoger dan eerst werd ingeschat door de invasiekracht van het insect. Hierdoor is in het eerste jaar de opsporing en vernietiging gestopt voordat het seizoen afgelopen was. Het beleid zou erop gericht moeten zijn om de aanpak te intensiveren en permanent te maken. Dat vereist voldoende budget. 

Lokaal-Limburg maakt zich zorgen om de gevaren invasieve van fauna en flora in het algemeen en in het bijzonder de Aziatische hoornaar daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

Vraag 1 
Onderkent het college het probleem van de noordwaartse invasie van de Aziatische hoornaar en daarmee alle rampzalige gevolgen die verdere invasie van deze niet-inheemse soort kan hebben? 

Vraag 2 
Is het college op de hoogte van de initiatieven in de Belgische (Vlaamse) grensgemeenten en is de provincie met ons van mening dat de bestrijding over een groter geografisch gebied moet plaatsvinden?

Vraag 3
Gaat de provincie het bestaande bestrijdingsplan en de uitvoering intensiveren waarbij provinciaal meer geld beschikbaar gemaakt wordt om het hele jaar door continu de bestrijding ter hand te nemen, ook voor langere termijn dan de huidige 3 jaar? Zo nee, waarom niet? Graag onderbouwen. 

Vraag 4 
Indien het antwoord op vraag 3 “ja” luidt, neemt de provincie daarbij (de ervaringen van) imkers mee, LLTB, gemeenten waar al projecten lopen, maar ook de andere provincies, de rijksoverheid en kijkt de provincie daarbij ook naar stakeholders over de landsgrenzen? Gaat de provincie de Nederlandse Rijksoverheid en zeker ook de Waalse collega’s aanspreken op de ernst van de zaak? 

De meeste en de snelste winst valt op dit moment te maken in de Zuidelijke drie Nederlandse provincies. Dit gezien de factor waarmee de Aziatische hoornaar zich jaarlijks vermenigvuldigt. Lokaal-Limburg kan zich voorstellen dat er met deze drie provincies nauwlettend samengewerkt en opgetrokken wordt om een soort “Line of defence” ofwel een verdedigingscordon te bewerkstelligen.

Vraag 5 
Is de provincie bereid of van plan (vooral) met Noord-Brabant en Zeeland op te trekken om een verdedigingslinie te bouwen? Ziet de provincie daar ook de meerwaarde van in? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6 
Kan bij de aanpak van de Aziatische hoornaar gezocht worden naar eventuele EU gelden / subsidies? 

Dré Peters 
Marie Klassen / Leon van den Beucken 

Lokaal-Limburg 

Delen: