Nieuws Waterschap


Zandzakken voor de deur?
Of een andere oplossing?

In het kader van het inwerkprogramma ging de fractie Waterschap (1 bestuurslid en 2 burgercommissieleden) op woensdag 28 augustus samen met andere waterschapsleden op werkbezoek …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering 27 september

Op vrijdag 27 september zal de Algemene Ledenvergadering van Lokaal-Limburg plaatsvinden. Niet alleen wordt het nieuwe bestuurbenoemd, ook de nieuwe statutenvan Lokaal-Limburg dienen te worden …Lees meer >>


Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen. Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een …Lees meer >>


Werkbezoek Nieuwe Waterkering Mook

Op 3 juli was de fractie in Mook, waar de nieuwe waterkering geopend werd. Werkbezoek Water 3 juli (pdf)


De gele hesjes (van het waterschap) op pad!

Ruim 2 maanden geleden is het alweer dat de verkiezingen voor het Waterschap waren. Als lid van Lokaal-Limburg stonden wij op de lijst om samen …Lees meer >>