Bijzondere bijstand over de kop

Digitale Nieuwsbrief 76 Lokaal-Limburg

Gemeenten gaven in 2022 drie keer zoveel uit aan bijzondere bijstand.
Dat kwam voor een groot deel door de energietoeslag.

Gemeenten hebben vorig jaar 1,972 miljoen euro uitgegeven aan bijzondere bijstand, ruim driemaal zoveel als in 2021. Dat blijkt uit de enquête Extra uitgaven bijzondere bijstand, die het CBS jaarlijks houdt onder alle gemeenten. De grote toename in 2022 is vooral toe te schrijven aan de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Verdrievoudigd
In de periode van 2013 tot en met 2021 zijn de jaarlijkse uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand langzaam gestegen van 374 miljoen euro naar 647 miljoen euro. In 2022 zijn deze plots verdrievoudigd. De zeer grote stijging vindt plaats in het cluster van uitgaven aan directe levensbehoeften.

Directe levensbehoeften
Welk bedrag gemeenten via de bijzondere bijstand hebben uitgegeven aan de eenmalige energietoeslag is niet precies uit de enquête te halen, maar naar verwachting is dat een groot onderdeel van de totale toename. Het cluster directe levensbehoeften was voor 2022 juist een vrij kleine kostenpost binnen de bijzondere bijstand.

Clusters
Meer werd bijvoorbeeld uitgegeven aan collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen, en ondersteuning bij financiële transacties. Ook voorzieningen voor wonen maken een flink deel uit van de totale uitgaven aan bijzondere bijstand. In 2022 is die post door het afschaffen van de noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

 (Bron: Binnenlands Bestuur / ANP)

Delen: