Nieuws Art. 35 vragen


Vragen fractie waterschap m.b.t. overdracht van gronden

25-01-2023 Vragen ex art.35 reglement van orde Betreft : Publicatie Waterschapsblad d.d. 23-01-2023 Geachte bestuursondersteuning, Beleefd verzoeken wij u onderstaande ex art. 35 vragen van …Lees meer >>