IK KAN HET BETER!

Anything you can do…. I can do better. Oud liedje wat zou kunnen slaan op het nieuwe uitdaagrecht, want op 4 juni heeft de Eerste Kamer de Wet “Meer Inspraak van inwoners bij de Waterschappen”* goedgekeurd. De wet, die ingaat op 1-1-2025, maakt het mogelijk voor inwoners om mee te praten en te beslissen over het beleid van de waterschappen. Ook is in deze wet het uitdaagrecht verankerd. Het recht om zelf iets uit te voeren, wanneer men denkt het beter en goedkoper te kunnen.

In het kader van de Omgevingswet consulteert het Waterschap Limburg inwoners in de gebieden waar ze werkzaamheden gaan verrichten. Maar nu al staan diverse inwoners en organisaties bij het Waterschap aan de deur te trappelen om meer mee te mogen doen.

Zijn wij daar als gekozen volksvertegenwoordiger wel klaar voor. Waar is onze democratische legitimiteit, zo hoor ik mensen in diverse gremia (provincie, gemeenten, Waterschap) al zeggen. Willen wij dit uitdaagrecht in goede banen leiden, zullen wij nu al moeten beginnen om alles in goede banen te leiden. Daarom heeft een Lokaal-Limburg lid van de fractie enkele vragen gesteld zoals:

  • Hoe wordt het Algemeen Bestuur in het nieuw op te stellen beleid meegenomen
  • Hoe denkt u de kaders te kunnen beschrijven waarbinnen de organisaties kunnen
    acteren
  • Wat zou het financieel voor het waterschap kunnen betekenen
  • Hoe voorkomt u dat er aan cherry picking wordt gedaan waardoor een project
    voor het WL mogelijk duurder uit kan gaan vallen, omdat de kers al van de taart
    af is gesnoept

Kortom: HET WORDT EEN HELE UITDAGING HET UITDAAGRECHT!

Delen: