Ondertekening Bestuursprogramma Waterschap 2023-2027

Woensdag 7 juni ondertekende de fractievoorzitter van LV50, ons Lokaal-Limburg lid Ad Berger, het bestuursprogramma Waterschap 2023-2027, Balanceren met lef.

Na onze eclatante overwinning bij de verkiezingen, Lokaal-Limburg Waterschap ging zoals u weet van 1 naar 3 zetels, vroegen Ad, Petra en Albert zich af: “Willen wij wel het bestuursprogramma ondertekenen maar de komende 4 jaar toch min of meer voor spek en bonen langs de zijlijn staan, of willen wij met 2 andere kleinere partijen een DB lid leveren en zo ook mee aan de knoppen draaien”? 

Het antwoord bij ons was: JA, WIJ WILLEN MEER! 

Omdat wij de afgelopen 4 jaar al intensief samengewerkt hadden met zowel de VVD en 50+ was de volgende logische stap eens kijken wat de overeenkomsten zijn in onze verkiezingsprogramma’s. Bij het Waterschap waren de verschillen in opvatting minimaal! De drie fracties besloten tot het opzetten van een gezamenlijke fractie voor de bestuursperiode 2023-2027 

LV50 was geboren, een sterke fractie met 6 zetels. Lokaal Limburg levert 3 zetels, de VVD levert 2 zetels en 50+ levert 1 zetel. Als blok zijn wij nu ook een speler van belang. 

Jeroen Achten (l) Ad Berger (r) 

De verdeling van de “werkzaamheden” is als volgt: Lokaal-Limburg levert de fractievoorzitter, Ad Berger en 2 ab leden, Petra Beeren-Adriaans en Albert Melskens alsmede 2 commissieleden. VVD levert het DB lid (zeg maar wethouder). In de persoon van Jeroen Achten hebben wij een zeer kundige man met veel kennis op het waterschapsgebied gevonden. Guiseppe Noteborn schuift als ab lid aan. 50+ levert ab lid Marcel Richter. Jacq. Arnzt is benoemd als extern adviseur, vanwege zijn langjarige ervaring in het Waterschap. 

Samen zullen wij de belangen van de bij ons aangesloten partijen behartigen.

Delen: