Nieuws


Algemene Ledenvergadering 27 september

Op vrijdag 27 september zal de Algemene Ledenvergadering van Lokaal-Limburg plaatsvinden. Niet alleen wordt het nieuwe bestuurbenoemd, ook de nieuwe statutenvan Lokaal-Limburg dienen te worden …Lees meer >>


Verzoek om input van leden Lokaal-Limburg

Namens de fractie Waterschap willen wij u onderstaande stukken voorleggen. Het betreft een brief met een inleiding en vervolgens een voorstel voor Zuid-Limburg en een …Lees meer >>


Nieuw Bestuur Lokaal-Limburg

Geachte leden, Namens het bestuur mag ik onderstaande informatie onder uw aandacht brengen: Nieuw bestuur Het vorige bestuur heeft geconcludeerd dat er nieuwe mensen nodig …Lees meer >>


Werkbezoek Nieuwe Waterkering Mook

Op 3 juli was de fractie in Mook, waar de nieuwe waterkering geopend werd. Werkbezoek Water 3 juli (pdf)


Einde coalitieonderhandelingen

De fractie van Lokaal-Limburg maakt geen deel meer uit van de coalitiebesprekingen in de provincie Limburg. Dat hebben partijbestuur en fractie gistermiddag aan formateur Koopmans laten …Lees meer >>