Nieuwsbrief


WRR: ‘Omgevingswet ‘goed nieuws’ voor de participatie-elite’

Digitale Nieuwsbrief 77 Lokaal-Limburg De wet creëert meer ruimte voor projectontwikkelaars en kapitaalkrachtigen om hun zin door te zetten ten koste van gewone burgers. De waarschuwing …Lees meer >>


Bijzondere bijstand over de kop

Digitale Nieuwsbrief 76 Lokaal-Limburg Gemeenten gaven in 2022 drie keer zoveel uit aan bijzondere bijstand. Dat kwam voor een groot deel door de energietoeslag. Gemeenten …Lees meer >>


Symposium OPNL

Gratis voor alle leden van Lokaal-Limburg Alle aangesloten leden van Lokaal-Limburg mogen deelnemen aan het gratis Symposium van OPNL op 25 november in Apeldoorn. Schrijf …Lees meer >>


Welkom Communiceren Met Burgers

Digitale Nieuwsbrief 73 Lokaal-Limburg Alweer een nieuw lid voor Lokaal-Limburg De partij Communiceren Met Burgers uit Stein is toegetreden tot het Limburgse platform voor onafhankelijke …Lees meer >>


Rijk moet centrale rol pakken bij bestaanszekerheid

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 72 Bestaanszekerheid moet landelijk worden aangepakt met een centrale rol voor de rijksoverheid. Structureel beleid is nodig om ervoor te zorgen dat …Lees meer >>


Een gemeentelijk statuut levert een zelfbewustere gemeenteraad op

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg nr71 Minister stuurt rapport over pilot Statuut naar de Tweede Kamer Met haar laatste Kamerbrief stuurde de minister van BZK op 4 september 2023 …Lees meer >>


Septembercirculaire

DIGITALE NIEUWSBRIEF LOKAAL-LIMBURG 70 Een pleister op de wonde in 2027 Op Prinsjesdag presenteerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de septembercirculaire 2023. Gemeenten verwachten …Lees meer >>