Nieuws


Politiek proces herindeling Landgraaf – Heerlen is een farce

Afgelopen donderdag 6 juli was het voorgestelde herindelingsadvies voor Heerlen – Landgraaf hét onderwerp van de vergadering van PS in het Gouvernement. Het was tevens, …Lees meer >>


Betoog van Lokaal-Limburg n.a.v. de behandeling Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten in de regio Parkstad, 10 feb 2017

Voorzitter, Zoals wij in de stukken gelezen hebben kan een arhi-procedure opgestart worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (arhi staat voor “Wet Algemene …Lees meer >>


Vastberaden, Standvastig of toch Halsstarrig?

Vrijdag 4 november de jaarlijkse Statenbegroting. Het hoogtepunt in het parlementair jaar, waarin Lokaal-Limburg uiteraard ook haar partijtje meeblaast. Soms kunnen kleine partijen net het …Lees meer >>


Lokaal-Limburg in de 1e Kamer

Woensdag 2 november brachten de Limburgse en Noord- Brabantse Statenleden en fractiemedewerkers een bezoek aan de 1e kamer. De onderwerpen waarover met de 1e Kamerleden …Lees meer >>


Absoluut dieptepunt bestuurscultuur

Naar aanleiding van het artikel ‘absoluut dieptepunt bestuurscultuur’ heeft de fractie vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning en het college van GS over …Lees meer >>