“Schrijf Randweg Abdissenbosch niet af”

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 46

Motie Fractie Lokaal-Limburg aangenomen

Provinciale Staten van Limburg heeft op vrijdag 4 november een motie van Lokaal-Limburg, CDA en PVV aangenomen. De titel van de motie luidt “schrijf Randweg Abdissenbosch niet af, ontsteek de waakvlam”.

De motie gaat uit van de constatering dat het College van Gedeputeerde Staten de Randweg Abdissenbosch heeft geschrapt en dat dit niet goed is gevallen bij de gemeente Landgraaf, belanghebbende inwoners, de ondernemers, maar ook niet bij de Duitse buren.

Lokaal-Limburg vindt dat dit project lange tijd als “waakvlam-modus” in het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven heeft gestaan. Het doel, een betere en schonere leefomgeving voor omwonenden staat nog steeds als een huis.

Net als de wens voor een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid voor Abdissenbosch.

Bovendien is er een goede samenwerking tussen Landgraaf en het Duitse buurland, waarbij vanuit Duitse zijde al groen licht is gegeven voor deze ontwikkeling en de B221.

Daarom roept Lokaal-Limburg in de motie het College van GS op om het project Randweg Abdissenbosch niet te schrappen, maar juist weer op te nemen in het Integrale Programma Mobiliteitsopgaven Limburg, in de waakvlam modus.

Aangezien de motie is aangenomen gaat Lokaal-Limburg er vanuit dat de Randweg Abdissenbosch regelmatig wordt heroverwogen, met als doel om deze weg in de toekomst alsnog aan te leggen.

Delen: