Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 25 november 2022, aanvang 19.30 uur
Locatie:
Zaal Geraats, Markt 5, 6096 AL, Grathem

 1. Let op!
  Kandidaten verkiezingen PS worden verzocht aanwezig te zijn in verband met het vaststellen van de lijsten. De kandidaten op de plekken 1 t/m 9 van beide lijsten krijgen de gelegenheid zich kort te presenteren. Zij worden gevraagd een korte pitch (1 a 2 minuten) voor te bereiden, waarmee zij zich tijdens agendapunt 4 kunnen presenteren. 
  Er moeten foto’s komen van alle kandidaten. Dit kan vanaf 18.30 uur in de vergaderlocatie.

Agenda ALV
18.30 uur       Ontvangst met koffie en vlaai
19.30 uur       ALV

 1. Opening door voorzitter Wiel Hoenen
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
  – Korte terugblik op Lokaal-Limburg on Tour Sittard
  – Terugtreden bestuurslid
  – Persbericht lijsttrekkers – Gedeputeerde
 3. Goedkeuren verslag ALV voorjaar 2022 (bijlage)
  – Actiepunten ALV voorjaar 2022
 4. Vaststellen kandidatenlijsten
  – Toelichting voorzitter Wiel Hoenen
  – Toelichting Chris Tiekstra namens Lijstcommissie
  Notitie 22.02 Keuze matrix kandidaten (bijlage)
  Notitie 22.04 Vaststellen verkiezingslijsten (bijlage)
  Kandidatenlijsten Lokaal-Limburg PS 2023 (volgt op korte termijn)
 5. Korte pauze
 6. Programma Lokaal-Limburg 2023- 202027 (volgt op korte termijn)
 7. 22.01 Financieel voordeel voor leden 2022 (bijlage)
   Vaststellen voordeel voor leden 2023
 8. Begroting Lokaal-Limburg 2023 (bijlage)
 9. Notitie 22.05 Ondersteuning kandidaten (bijlage)
 10. Notitie 22.06 Nieuwe leden, afsplitsingen (bijlage)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Na afloop gelegenheid tot netwerken en napraten onder het genot van hapjes en drankjes.

Delen: