Twee lijsttrekkers voor Lokaal-Limburg

Raimond Franssen en Dré Peters

Lokaal-Limburg is druk doende met de voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten die in maart 2023 gehouden worden. Momenteel heeft de partij twee Statenleden en twee burgerleden in Maastricht. Daarnaast levert Lokaal-Limburg de belangrijke Gedeputeerde Financien in de persoon van Ad Roest.

Limburg kent twee kiesdistricten en daardoor ook de mogelijkheid voor twee kieslijsten. Lokaal-Limburg kiest hiervoor en zal met een lijst Zuid en een lijst Noord en Midden komen. Het adagium van Lokaal-Limburg, het provinciale platform voor lokale politiek, is om zo dicht mogelijk bij de inwoners te blijven. Dat past het beste bij twee lijsten en twee lijsttrekkers, wederom zo dicht mogelijk bij de kiezers.

Lijsttrekkers
Voor de lijst Zuid heeft het bestuur van Lokaal-Limburg gekozen voor een bekend gezicht. Raimond Franssen (Voerendaal / Voerendaal Actief) is momenteel fractievoorzitter in het Limburgs Parlement. Raimond zit al geruime tijd in Provinciale Staten en zal zijn kennis en kunde graag delen met de overige kandidaten.

Voor de lijst Noord en Midden presenteert Lokaal-Limburg juist een ‘nieuw’ gezicht.
Dré Peters (Roermond / LVR) wordt hier lijsttrekker en hoewel Dré zeker geen nieuw gezicht in de politiek is, wordt hij voor het eerst lijsttrekker op een provinciale kieslijst.

De lijsttrekkers van Lokaal-Limburg zijn door het bestuur benoemd, de rest van de kieslijsten zal door de leden van de partij worden vastgesteld, na een advies van een lijstcommissie. De definitieve lijst wordt bepaald tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal-Limburg op 25 november.

Waterschap
Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provincie kunnen de Limburgers ook hun stem uitbrengen voor de Waterschappen. Lokaal-Limburg doet hieraan mee met een eigen lijst. Niet voor het eerst overigens, want momenteel heeft de partij een algemeen bestuurslid en twee burgerleden in het Waterschap Limburg. Het huidige algemeen bestuurslid, Ad Berger is wederom de lijsttrekker namens Lokaal-Limburg.

Gedeputeerde
De huidige Gedeputeerde vanuit Lokaal-Limburg, Ad Roest, fungeert als lijstduwer.
Hij heeft de afgelopen periode naam gemaakt door de financiën van de Provincie Limburg inzichtelijk te maken. Waar voorheen iedereen in Limburg dacht dat de gelden binnen de provincie tegen de plinten klotsten, heeft gedeputeerde Roest duidelijk gemaakt dat dit niet waar is.

Door de vele besluiten in het verleden zijn langdurige verplichtingen aangegaan,

die een flink beslag leggen op de financiële huishouding. Er is nog wel ruimte voor nieuw beleid, maar de bedragen zijn redelijk beperkt. Dat is ook de reden dat Ad Roest bij alle voorstellen wenst dat dat wordt voldaan aan zijn 5 uitgangspunten.

  1. Doel zoekt geld en capaciteit
  2. Geen middelen zonder doel en/of benodigde capaciteit
  3. Afmaken waar we aan beginnen
  4. Nieuw voor oud
  5. Antwoord op de vraag wat er gebeurt als we dit niet doen

Zelf zegt Ad Roest hierover; “We moeten blijven kijken naar het nut en de noodzaak en natuurlijk naar het maatschappelijk belang”.

Het is geen verrassing dat Lokaal-Limburg Ad Roest opnieuw zal nomineren als gedeputeerde Financiën, zodat deze zijn belangrijke werk kan afmaken. In het belang van de inwoners van Limburg.

Platform onafhankelijke politiek
Lokaal-Limburg is een provinciale politieke partij die opereert als een platform. Dat betekent dat de aangesloten lokale partijen (leden) hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt, leert men van elkaar en worden de onderlinge banden aangehaald.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse lokale partijen, vooral omdat de kansen en problemen in elke gemeente anders zijn. De grote overeenkomst is echter dat zij allemaal staan voor onafhankelijke politiek. Het zijn stuk voor stuk lokale politici die zo dicht mogelijk bij de inwoners staan. Vaak letterlijk zij aan zij.

Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Politiek van onderop.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar stemde 36% op een lokale, onafhankelijke partij. Lokaal-Limburg probeert een zo groot mogelijk deel van deze kiezers te overtuigen voor de verkiezingen Provinciale Staten op 15 maart 2023. Daarmee krijgt de onafhankelijke politiek een prominente stem in Maastricht.

In het belang van Limburg en de Limburgers.

Delen: