Transparantie financiën Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten (GS) moet van elk begrotingsjaar verantwoording afleggen aan Provinciale Staten (PS) over het gevoerde beleid. Cijfers, plannen en uitvoering, worden in de jaarstukken (2017) vermeld. De leden van PS kunnen dan ter verduidelijking van het gevoerde beleid vragen hierover stellen.

Een provincie kan niet draaien zonder bedrijven, grote maar ook en vooral kleine bedrijven (het MKB), om dingen te doen voor haar burgers. Echter, het lijkt onze fractie toe, dat deze coalitie, bestaande uit landelijke partijen, meer oog heeft voor het GROOTbedrijf, dan voor de noden/wensen van haar burgers en het MKB.

Een greep uit de vragen die de fractie van LOKAAL-LIMBURG schriftelijk al stelde.

– Doen wij, in het kader van de energietransitie, iets met de industriële restwarmte?
– Energietransitie, Een LENING voor burgers en SUBSIDIE (gratis geld?) voor grote bedrijven. Waarom die bevoordeling?
– Maastricht Aachen Airport, hoe handelen wij klachten af van inwoners over het gebruik van de volledige baan
– LIME, (Limburg MEet), hoe is de ontwikkeling van de Health Train (Elektronisch Patiënten Dossier) in het kader van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
– Promotie grensoverschrijdend werken, terwijl we hier in Limburg tekort hebben aan werknemers
– Ontwikkelingen kansarme Jeugd
– Arriva problemen, maakt de vervoerder bijvoorbeeld winst over de ruggen van de werknemers? Wensbus project met behulp van vrijwilligers. Ten koste van banen!
– Passend wonen, voor huidige bewoners en nieuwkomers (bijv. Poolse arbeidskrachten) met een laag inkomen
– Mijnschade

Uiteraard zullen er tijdens de bespreking nog meer vragen gesteld worden door ons Statenlid Raimond Franssen.


LOKAAL-LIMBURG is bezorgd over de veiligheid van de kerncentrale Tihange

Afgelopen najaar was er een demonstratie van tegenstanders van de kerncentrale van Tihange bij het Provinciehuis. Onze fractievoorzitter, Raimond Franssen, (foto) was bij de actievoerders om aan hen de steun van LOKAAL-LIMBURG kenbaar te maken.

Momenteel is de discussie rond Tihange weer actueel  vanwege het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid raadt overleg aan tussen Nederland, België en Duitsland om beter voorbereid te zijn bij grensoverschrijdende incidenten in kerncentrales in een van die landen. Nu verschillen de maatregelen per land. Dat kan betekenen dat de Belgen bij een incident andere instructies krijgen dan Nederlanders, met verwarring en onrust onder de bevolking als mogelijk gevolg.

Lees het hele artikel op de website van de NOS 


Fusie Heerlen – Landgraaf van de baan

De Statenfractie van LOKAAL-LIMBURG is blij met de beslissing van de minister van BKZ, Kasja Olengren, dat de voorgestelde fusie niet doorgaat. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Volgens de RvS is de Provincie niet zorgvuldig omgegaan met een open overleg hierover.

Het standpunt van LOKAAL-LIMBURG is dat een fusie van onderop gedragen dient te worden. Vandaar dat wij altijd tegen een gedwongen fusie van Heerlen en Landgraaf zijn geweest. De huidige coalitie in Provinciale Staten bestaande uit CDA, VVD, SP, D66 en PvdA, legt alles van bovenaf op. Vandaar dat wij blij zijn dat de minister wel de wil van de bevolking respecteert net zoals LOKAAL-LIMBURG dat doet. 


Campagne ‘Kies Lokaal’

De OSF is samen met de aangesloten Politieke Provinciale Partijen (PPG’s) voor de gemeenteraadsverkiezingen de campagne “Kies Lokaal” gestart. De commercial wordt uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen.


Brief naar de minister eindelijk openbaar

Na een vastberaden optreden van ons statenlid Raimond Franssen is de brief met het antwoord op vragen van minister Plasterk naar aanleiding van het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf door Dhr. Koopmans openbaar gemaakt.

Het traject was niet eenvoudig voor Lokaal-Limburg. Drie weken geleden stelde onze fractie hierover de eerste schriftelijke vragen. Een week later werd door ons statenlid een interpellatiedebat aangevraagd. Hierop volgden weer een week later maar liefst 26 vragen van onze fractie naar de deputee. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in openbaarheid van het antwoord naar minister Plasterk.

Het antwoord diende volgens onze fractie openbaar te zijn omdat openbaarheid het uitgangspunt van de wet is. Slechts in uitzondelijke gevallen kan er geheimhouding op een dossier gelegd worden. Dit was echter niet het geval. Maar dankzij het doorzettingsvermogen van lokaal-Limburg krijgt de lokale democratie en hierdoor de burger de informatie waar deze recht op heeft.


1 2 3 4 7