LOKAAL-LIMBURG steunt ook middelgrote gemeenten en buurtaalonderwijs

De fractie van LOKAAL-LIMBURG dient in de vergadering van Provinciale Staten van 12 mei een motie in om naast de steun van 32 miljoen voor de 4 grote steden, ook 16 miljoen uit te trekken voor de 8 middelgrote gemeentes in Limburg. Ook deze gemeentes, met een centrumfunctie, aangevoerd door Roermond en Weert, hebben namelijk te maken met grootstedelijke problemen, zoals winkelleegstand, gebrek aan goede huisvesting, werkeloosheid etc.

(meer…)


LOKAAL-LIMBURG steunt klokkenluider A2-tunnel

Statenlid Raimond Franssen overhandigde begin februari

Mik Hamers en Raimond Franssen

Mik Hamers en Raimond Franssen

aan Mik Hamers een cheque ter waarde van € 100,00.

Met dit gebaar wil LOKAAL-LIMBURG zijn sympathie tonen aan het initiatief van  mevrouw Hamers. 

Zij neemt het onder andere op voor alle bouwvakkers die tijdens de bouw van de A2 tunnel benadeeld zijn door diverse opdrachtgevers. 


Discussie N280

Zojuist is er, weer, uitgebreid gediscussieerd over de N280 bij Baexem.

 

N280

Het betoog van Lokaal-Limburg leidde tot flinke discussie en uiteindelijk tot de conclusie dat in een werkconferentie die eind november zal worden gehouden alle gegevens, financieel, technisch, draagvlak etc. besproken zullen worden. Dan zal ook duidelijkheid moeten zijn over de bijdrage die de gemeente Leudal bereid is te doen. De gedeputeerde gaf heel duidelijk aan dat hij weet en accepteert dat de gemeente een eigen bevoegdheid heeft om te bepalen hoe groot de bijdrage van elke variant afzonderlijk zal zijn.

 

(meer…)


Begroting 2016 in PS

Een artist impression van de Tram in Maastricht

Morgen, 6 november, is vergadering van Provinciale Staten. Aan de orde komen o.a. de Provinciale begroting van 2016 en de Tramverbinding Vlaanderen Maastricht (TVM).

 

In de begroting is in het hoofdstuk ‘Openbaar vervoer en railagenda’ voor 2015 t/m 2019 een bedrag van 153,5 miljoen aan investeringen opgenomen voor de Maaslijn (58 miljoen), Heerlen-Duitsland (32,5 miljoen), Maastricht-Luik (9 ton) en de TVM (63 miljoen).

(meer…)


Nieuwe bestuursvoorzitter voor LOKAAL-LIMBURG

Zaterdag 12 december werd tijdens de algemene ledenvergadering in Urmond de voorzittershamer van de Vereniging USP doorgegeven. Albert Leppers, de oprichter van LOKAAL-LIMBURG gaf het stokje over aan Ad Roest, die met algehele stemmen werd gekozen.  (meer…)


1 6 7 8 9 10