Bestuur


Septembercirculaire

DIGITALE NIEUWSBRIEF LOKAAL-LIMBURG 70 Een pleister op de wonde in 2027 Op Prinsjesdag presenteerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de septembercirculaire 2023. Gemeenten verwachten …Lees meer >>


Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni vindt de ALV Lokaal-Limburg plaats. Naast alle leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Deze bijeenkomst is wellicht een goede gelegenheid …Lees meer >>


Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni19.30 uurZaal Geraats, Markt 5, Grathem Alle leden zijn welkom. Onder anderen de volgende items komen aan de orde;– evaluatie verkiezingen– jaarrekening 2022– …Lees meer >>


Verkiezing Beste Raadslid

Terwijl de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle gang is loopt ook de verkiezing voor “beste raadslid van Nederland”. In deze verkiezing is ons burgercommissielid …Lees meer >>