Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Lokaal-Limburg

Woensdag 28 juni
19.30 uur
Zaal Geraats, Markt 5, Grathem

Alle leden zijn welkom.

Onder anderen de volgende items komen aan de orde;
– evaluatie verkiezingen
– jaarrekening 2022
– jaarverslag secretaris
– kennismaking met nieuwe fracties
– bestuursverkiezingen / wisselingen
– werkbezoeken als opvolger van On Tour

Noteer de datum en zorg dat je er bij kunt zijn!

Delen: