Campagne strategie Lokaal-Limburg

Verkiezingen Provinciale Staten van Limburg, 20 maart 2019


Logo
Het bestaande logo van Lokaal-Limburg is met het oog op de toepasbaarheid tijdens de campagne ietwat aangepast, maar blijft volledig herkenbaar (beperkte restyling).

Strategie
Het is de taak van Lokaal-Limburg om de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (ruim 33% koos een lokale partij) te verzilveren bij de provinciale verkiezingen. Het doel moet zijn om met minimaal 2 Statenleden terug te komen in PS.

Het begint allemaal met het binden van de onafhankelijke lokale partijen aan het platform Lokaal-Limburg. Want juist die platformgedachte* geeft het wezen van de onafhankelijke politiek weer.

De campagnestrategie van Lokaal-Limburg is gericht op het zo goed mogelijk betrekken van de onafhankelijke lokale partijen. Door de partijen te verbinden in het platform, door de partijen mee te laten beslissen over de inhoud van het verkiezingsprogramma en door de leden van de lokale partijen op de verkiezingslijst op te nemen.

We gaan verder dan dit. We willen in de gemeenten waar wij een plaatselijke kandidaat op onze lijst hebben (ongeacht de positie) campagne voeren met uitsluitend deze kandidaat. Zijn of haar foto op de poster, persoonlijke kaartjes om uit te delen.

Alleen in de plaatsen waar geen plaatselijke kandidaat beschikbaar is en op centrale plaatsen (langs snelwegen) wordt het gezicht van de lijsttrekker getoond.

Wij zijn er van overtuigd dat deze strategie, het werken met sterke lokale kandidaten, succesvol zal zijn. Deze mensen hebben recent veel stemmen behaald bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en zij staan goed gekend in hun eigen omgeving.

Door de aangesloten partijen nu de kans te geven met hun eigen kandidaten te scoren bij de provinciale verkiezingen, maak je samen de onafhankelijke politiek groter. Het mes snijdt aan twee kanten.

Wij roepen de kiezers op om op een lokale, bekende kandidaat te stemmen.
Dat is onze manier om inhoud te geven aan de kreet Dicht bij de ‘burgers’.

De gekozen strategie heeft ook een voordeel in het uiteindelijk campagnevoeren. De diverse partijen rondom de plaatselijke kandidaten kunnen in hun eigen gemeente campagne voeren. Met materialen die door Lokaal-Limburg beschikbaar worden gesteld, maar opgehangen en verspreid door plaatselijke mensen.

De lijsttrekker kan zich dan concentreren op de grote debatten en de relatie met de pers. Duidelijk dient te zijn dat tijdens de campagne uitsluitend de lijsttrekker woordvoerder voor het platform van Lokaal-Limburg kan zijn.

Tot de datum dat het lijstnummer officieel bekend wordt gemaakt zal het lijstnummer nog niet op de diverse uitingen worden vermeld.

*Platform Lokaal-Limburg
Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de diverse partijen, maar er zijn veel meer overeenkomsten.

De eigen identiteit van alle partijen binnen het platform staat centraal. Er wordt samengewerkt zonder aantasting van de eigen identiteit maar men trekt wel samen op binnen het platform!

De Statenleden van Lokaal-Limburg worden gevoed door de aangesloten partijen in de provincie. Besluiten worden genomen vanuit de gedachte “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zo veel mogelijk neer bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers. 

De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot de provinciale politiek via hun eigen Lokaal-Limburg Statenleden. De gemeentelijke partijen op hun beurt worden gevoed door de burgers. Dat is onafhankelijke politiek van onder op.

Samen is het platform voor onafhankelijke politiek in Limburg steeds op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.

OSF
Lokaal-Limburg is aangesloten bij het landelijke platform van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Vanuit de OSF worden de campagnes in de provincies ondersteund. Ook Limburg heeft gelden aangevraagd en toegewezen gekregen om voor het einde van 2018 al te kunnen investeren in de voorbereidingen van de campagne. In 2019 zijn wederom gelden beschikbaar vanuit de OSF, nu om de echte campagne mee te financieren.

Het centrale gedachtengoed van de OSF is recent verwoord;
“Wij staan voor de Onafhankelijke politiek in Nederland en willen een platform bieden voor alle onafhankelijke politici. Op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van de eigen identiteit. Wij staan voor Regiopolitiek wat niets anders is dan het neerleggen van de besluitvorming bij de laagst mogelijke bestuurslaag, dicht bij de burgers.

Wij willen een platform zijn dat van onderop werkt. Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden:

  • Voortdurende op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit
  • Maar ook samen optrekken als een partij (Eenheid in verscheidenheid)

De OSF ondersteund de provinciale verkiezingscampagnes op twee manieren.
Vanaf eind 2018 loopt een radio en tv commercial via de landelijke zenders waarbij de kijkers en luisteraars worden opgeroepen om te stemmen op een onafhankelijke kandidaat, iemand die dicht bij hen staat.
De kreet die daarbij wordt gebruikt is “Een stem op ons is een stem op uzelf.”

Een aangepaste versie van de landelijke radio en tv spotjes worden geheel toegespitst op Lokaal-Limburg en in de maand maart vrij vaak uitgezonden via de regionale zender L1.    

Oktober 2018, het campagne team.

Delen: