Wie controleert wie?

Tijdens het interpellatiedebat van de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 29 sept. jl  kreeg ons Statenlid Raimond Franssen direct een sneer van gedeputeerde Koopmans met het verwijt dat hij sommige antwoorden al had, als hij bij de betreffende commissievergadering aanwezig was geweest. Hierop gaf Statenlid Franssen het enige goede antwoord: ‘Wie controleert wie? De Staten controleren het college van GS en niet het college ons (Provinciale Staten). Zo hoort het ook.’ Ook mag het woord ‘voorgelogen’ blijkbaar niet in de Staten gebruikt worden! Het door Raimond Franssen gebezigde woord tijdens het interpellatiedebat kwam hem op een opmerking van de Gouverneur te staan! Deze twee incidenten geven direct al de sfeer van het debat weer. Vinnig en onvriendelijk.

Het herindelingsspook waart dus nog steeds rond. Tijdens het door LOKAAL-LIMBURG aangevraagde interpellatiedebat verschilden ons Statenlid Raimond Franssen en Deputé Ger Koopmans sterk van mening over de uitleg van Geheim, Vertrouwelijk en Openbaar, met betrekking tot het schrijven van minister Plasterk.

Het feit: Nergens in het schrijven, dat als ingekomen stuk op de website van de gemeente Landgraaf staat, worden de woorden Geheim of Vertrouwelijk gebezigd. Koopmans trok dus gewoon op zijn eigen wijze de conclusie dat een geheim overleg ook een geheim schrijven produceert.

Enkele andere vragen waarop Statenlid Franssen antwoord hoopte te krijgen, zoals:

 • datum ontvangst
 • pas na vragen van statenleden bevestigend antwoord over de ontvangst van dit schrijven en draaien over zogenaamde geheimhouding
 • over het niet pro actief informeren van de statenleden
 • over de op deze manier ondermijnen van het democratisch proces in de kwestie van de herindeling

werden in vage bewoordingen of geheel niet beantwoord door de gedeputeerde.

Ook achtte de deputé zich, net als zijn door de val van het Brunssumse* college tot tranen toe geroerde collega Geurts, ex-wethouder van Brunssum, NIET schuldig aan de val van het Brunssumse college.

EXCUSES? DAAR DOET GER “POETIN” KOOPMANS NIET AAN!

Wilt u het interpellatiedebat, van ca. 30 minuten, terugluisteren? Dat kan via deze link:

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=limburg&agendaid=8e93b4f0-37b7-45e2-b7fc-313404d39500&FoundIDs=&year=2017  

En klik op ‘link naar video’, kies hier dan agendapunt 10

* Brunssum werd bij de procedure “eringefietst” door de over de herindeling zwaar verdeelde CDA fractie. Om Koopmans voor gezichtsverlies te behoeden

 


LOKAAL-LIMBURG vraagt debat aan

Zoals bekend, houdt de voorgenomen herindeling Heerlen – Landgraaf de gemoederen al enkele maanden bezig. Nu lijkt het erop dat de apotheose in zicht komt met de brief die Minister Plasterk, Minister van BZK, begin september naar gedeputeerde Koopmans heeft gestuurd met het verzoek nog enkele vragen te beantwoorden. Deze brief is onder geheimhouding door Statenleden op het Provinciehuis in te zien. Nadeel van deze geheimhouding is dat er dan niet in het openbaar over gediscussieerd kan worden. 

Echter, na enig speurwerk heeft de fractie LOKAAL-LIMBURG de brief van Minister Plasterk op internet gevonden. 

Naar aanleiding van deze brief van de Minister hebben wij de onderstaande vragen voor Gedeputeerde Koopmans. Deze vragen willen wij vrijdag 29 september tijdens het door ons gevraagde interpellatiedebat voorleggen aan de Deputé. Het interpellatiedebat is weliswaar een ‘zwaar’ middel, maar gezien het onderwerp acht de Fractie van LOKAAL-LIMBURG dit debat noodzakelijk om duidelijkheid in dit dossier te krijgen. 

De vragen aan de Deputé zijn als volgt:

 1. Wanneer heeft u de brief van de minister inzake herindeling Heerlen – Landgraaf ontvangen?
 2. Waarom heeft u de Staten niet geinformeerd over de ontvangst van deze brief?
 3. Waarom heeft u pas in de commissie Financiën Economie en Bestuur (FEB), dus na ongeveer 14 dagen, na vragen van Statenleden over deze brief, het bestaan van deze brief toegegeven?
 4. Waarom deelde u in de commissie mede, dat er geheimhouding op deze brief zou liggen?
 5. Als nu blijkt dat er geen geheimhouding op deze brief ligt, waarom heeft u dan de staten onjuist geinformeerd en uw plicht als depute om de staten pro actief te informeren verzuimd.
 6. Bent u het eens met de fractie LOKAAL-LIMBURG dat door het niet pro actief informeren over de vragen die door de minister gesteld worden nu het democratisch proces in deze precaire kwestie, namelijk de herindeling Heerlen Landgraaf aangevuld met Brunssum ondermijnd wordt?
 7. Doordat in de staten door middel van een amendement de coalitie brunssum toegevoegd heeft aan het herindelingsproces blijkt nu dat  er wederom door deze herindeling een coalitie gevallen is, mede omdat er geen draagvlak is van onderop. Vindt u niet dat het college op deze manier dictatoriaal bezig is? En vindt u niet dat het college mede verantwoordelijk kan worden geacht voor de onrust die onder de bevolking en bestuurders ontstaan is?

Wordt vervolgd…


Politiek proces herindeling Landgraaf – Heerlen is een farce

Afgelopen donderdag 6 juli was het voorgestelde herindelingsadvies voor Heerlen – Landgraaf hét onderwerp van de vergadering van PS in het Gouvernement. Het was tevens, voor de gevestigde politieke partijen, hét moment om de lokale democratie de nek om te draaien.

Het einde van de lokale democratie.

De herindeling gaat door, ondanks de TEGENSTEM van LOKAAL-LIMBURG, met stemverklaring van Raimond Franssen onze fractievoorzitter.

Na maanden van getouwtrek over de voorgenomen herindeling was het gisteren zover. De herindeling inclusief referendum was onderwerp van de vergadering van PS, met de hierboven genoemde uitkomst.

En passant werd de gemeente Brunssum er aan de spreekwoordelijke haren bijgesleept om onderdeel te worden van de te vormen grote Parkstad gemeente en het verzoek tot het houden van een referendum, ingediend door burgers in Landgraaf, werd in de prullenbak gegooid.

LOKAAL-LIMBURG vraagt zich af hoelang de mensen in Kerkrade nog rustig kunnen slapen. Brunssum werd zonder waarschuwing in de herindeling gefietst. Is Kerkrade de volgende gemeente die ongevraagd moet aanschuiven?

Voor veel mensen was dit het laatste zetje dat nodig was om het beetje vertrouwen dan men nog had in de heersende politieke partijen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

 • Het herindelingsadvies Landgraaf – Heerlen gaat naar de 2de Kamer
 • Het referendum werd afgeschoten en komt er dus niet
 • Brunssum kwam als hét konijn uit de hoge hoed en is opeens onderdeel van de herindeling

U zult begrijpen dat LOKAAL-LIMBURG tegenstemde en zich distantieert van deze manier van besluitvorming. Het schaadt het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek.

Een herindeling moet volgens LOKAAL-LIMBURG  van onderop gedragen worden en de steun van de lokale politieke partijen én burgers hebben.


Betoog van LOKAAL-LIMBURG n.a.v. de behandeling Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten in de regio Parkstad, 10 feb 2017

Voorzitter,

Zoals wij in de stukken gelezen hebben kan een arhi-procedure opgestart worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (arhi staat voor “Wet Algemene Regels Herindeling uit 1984) Lokaal-Limburg is van mening dat aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden.

Men kan in onze optiek onmogelijk binnen 24 uur tot zo een besluit zijn gekomen.

De vragen die LOKAAL-LIMBURG  aan de Gedeputeerde in deze stelt zijn: Of ten tijde van de behandeling van het proces Landgraaf-Heerlen al een opschaling in voorbereiding was?  Wanneer is hierover overleg gepleegd met het min. BZK?

(meer…)


Vastberaden, Standvastig of toch Halsstarrig?

Vrijdag 4 november de jaarlijkse Statenbegroting. Het hoogtepunt in het parlementair jaar, waarin Lokaal-Limburg uiteraard ook haar partijtje meeblaast. Soms kunnen kleine partijen net het verschil maken. Afhankelijk van de gunfactor van de coalitie! Die in de Staten op dit moment helaas nul komma nul is!

Waar vroegen wij de aandacht voor dit jaar?

(meer…)


1 3 4 5 6 7 9