“Wij leggen ons niet zomaar neer bij het schrappen van de Randweg Abdissenbosch.”

Fractie Lokaal-Limburg steunt inwoners Landgraaf

DIGITALE NIEUWSBRIEF LOKAAL-LIMBURG 44

De fractie van Lokaal-Limburg in Provinciale Staten van Limburg is zeer ontstemd over het besluit van Gedeputeerde Staten over het afblazen van de Randweg Abdissenbosch. Net als veel bewoners in Landgraaf overigens.

Overlast
De Randweg Abdissenbosch (Landgraaf) had de bewoners een betere leefomgeving moeten bezorgen. Behalve de inwoners van Abdissenbosch hadden ook de bewoners van Nieuwenhagerheidestraat, Kantstraat, Grensstraat, Heerlerstrasse in Scherpenseel (Duitsland) hiervan moeten profiteren.

Lokaal-Limburg stelt nu vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en verwijst daarbij naar het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg waarin deze randweg was opgenomen. Daarnaast worden vragen gesteld over de matige samenwerking en communicatie vanuit de provincie met de gemeente Landgraaf.

Wethouder
Naast de inwoners is ook wethouder Janssen van Landgraaf onaangenaam verrast. Vooral omdat hij het nieuws uit de krant moest vernemen. Na lang overleg, waarbij ook de buurgemeenten in Duitsland werden betrokken, ervaart de wethouder het schrappen van de plannen voor een randweg als een dolksteek in de rug.

De fractie van Lokaal-Limburg wacht de antwoorden af en zal zich dan beraden op mogelijk vervolgstappen.

Daarbij zal ook de gemeente Landgraaf worden betrokken.

De Randweg Abdissenbosch is van belang omdat er momenteel overlast wordt ervaren en er ontwikkeling in buurgemeenten zijn die deze overlast alleen nog maar zullen laten toenemen. Dat wil Lokaal-Limburg de inwoners niet aandoen.

Ook Landgraaf heeft recht op een goede leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Delen: