Weer volop aan de slag

Het reces is voorbij en de agenda’s van de leden van onze Statenfractie beginnen weer snel vol te lopen. Naast onze jaarlijkse ‘Lokaal-Limburg on-tour’ bijeenkomsten en onze Jaarvergadering staan er veel punten op de Provinciale agenda die kunnen zorgen voor een hete herfst.

Zoals:

 • Het Correctief Bindend Referendum
 • Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014
 • Statenvoorstel Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek
 • Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg 2020-2024
 • Voortgang N280 Weert Roermond
 • Statenvoorstel Provinciale warmtevisie
 • Circulaire doelstellingen binnen het LIOF
 • Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie
 • Bestuurlijk rapport ZRK inzake de inzet van oud-politici door de Provincie Limburg
 • Stand van zaken provinciale vertaling van de Luchtvaartnota 2020-2050 voor Maastricht Aachen Airport
 • Behandeling Limburgs Energiefonds (LEF)

 

En dan hebben we het alleen nog maar over de maand september. Tevens beginnen de eerste verkenningen met betrekking tot de begroting 2021 van de Provincie Limburg, bespreking hiervan in PS vindt plaats begin november. Tevens vinden alle overleggen en vergaderingen plaats met inachtneming van de maatregelen ter bestrijding van het COVID 19 virus dat nog steeds rondwaart.

Naast alle provinciale stukken houden we als fractie ook oog voor de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in onze provincie. Een voorbeeld daarvan is de Limburgse inzending voor de verkiezing van ‘boom van het jaar’. De Fractie ondersteund deze Limburgse inzending van harte. Zelf kunt u dit initiatief ook steunen door te stemmen op de 100-jarige ‘Settela-Eik’ in Born (Sittard-Geleen). Lees het aangrijpende verhaal van deze boom ook op onze facebookpagina of op die van Dagblad De Limburger.

Delen: