Waterschappen wekken flink meer duurzame stroom op

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 40

Door met name de inzet van zonnepanelen en groen gas zijn de waterschappen goed op weg om in 2025 volledig energieneutraal te zijn.

Waterschappen hebben ten opzichte van vorig jaar met zonnepanelen 81 procent meer energie opgewekt, in totaal 79 miljoen kWh. Ook is voor ruim 18 miljoen Nm3 (normaal kubieke meter) groen gas aan het gasnet geleverd. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen, een jaarlijkse rapportage over de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid bij de waterschappen.

Energieneutraal
De waterschappen waren in 2021 voor 65,9 procent energieneutraal. Ze produceren zonne-energie en biogas door slibvergisting op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast wekken ze ook elektriciteit op met windturbines. Doelstelling is om in 2025 100 procent energieneutraal te zijn. Op basis van de gerapporteerde geplande projecten en maatregelen lijkt dat percentage volgens de waterschappen in 2025 boven de 100 procent uit te gaan komen.

Energieverbruik omhoog
Minder goed gaat het blijkens de Klimaatmonitor met het beperken van het energieverbruik door waterschappen. De gemeten toename met anderhalf procent in 2021 komt omdat er bij de productie van groen gas veel energie nodig is en het energieverbruik op de rioolwaterzuiveringen stijgt, onder meer als gevolg van strengere zuiveringseisen. Het energieverbruik stijgt bovendien door de toename van de bevolking en de impact van klimaatverandering.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Delen: