Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 Nr. 1

Vorig jaar zijn 199 wethouders tijdelijk of definitief gestopt. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek dat in opdracht van het ambtenaren- en bestuurdersblad Binnenlands Bestuur is uitgevoerd.

Voor 26 wethouders was de keus voor een andere baan buiten de politiek reden om op te stappen.

“Nooit eerder besloten zo veel wethouders de handdoek in de ring te gooien en te kiezen voor een andere baan, buiten de politiek”, stelt Binnenlands Bestuur. Het blad wijst erop dat het daar niet bij blijft en dat acht wethouders de komende weken eenzelfde weg volgen, dus nog voor het voltooien van de huidige collegeperiode. Op 16 maart dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Onder de acht bestuurders die de komende tijd vertrekken zijn de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt en de Bredase wethouder Greetje Bos.

De vroegtijdige uitstappers kiezen niet alleen voor directeurs-, advies-, management- of bestuursfuncties in samenwerkingsverbanden, non-profitorganisaties of adviesbureaus maar ook voor een ambtelijke klus bij een gemeente. Opvallend is dat 9 van de 26 wethouders die vroegtijdig overstapten naar een andere baan actief waren als wethouder in een grote stad. Op één na maakten zij allemaal de keuze voor een zakelijke werkkring.

Verder stopten 29 wethouders om gezondheidsredenen en kwam er voor 38 anderen een eind aan hun baan door een gemeentelijke herindeling.

Verder valt op dat er nooit eerder zo weinig wethouders ten val kwamen door een politieke vertrouwensbreuk als in het afgelopen jaar. Dat overkwam 59 wethouders, waarna er uiteindelijk 43 definitief moesten vertrekken. “Mogelijk heeft, als verklaring, het online vergaderen door gemeenteraden een dempend effect. Waar fysiek vergaderen kan ontaarden in een onvoorspelbare leeuwenkuil, schept digitaal vergaderen afstandelijkheid”. aldus Binnenlands Bestuur. De rest verliet de gemeentepolitiek om andere redenen.

In Sittard-Geleen stapten afgelopen jaar twee wethouders op. Ton Raven (Stadspartij) stapte in januari over naar de Eerste Kamer de Staten Generaal om de vrijgekomen zetel van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in te nemen. In november diende wethouder Kim Schmitz haar ontslag in nadat de GroenLinks-fractie zich terugtrok uit de raadscoalitie.

In 2020 stapten 228 wethouders op.

Delen: