Zwefvuil en afvaldumping

Zwerfvuil en afvaldumpingen zijn in veel gemeentes helaas een bekend fenomeen. Ter voorkoming van zwerfvuil worden diverse initiatieven ontplooid. Zoals EENLokaal (lid van Lokaal-Limburg) samen met andere partijen in de gemeente Venlo bijgaande motie heeft ingediend ter bestrijding van zwerfvuil.  Wij plaatsen de motie op onze website zodat ook andere partijen deze motie, na aanpassing, kunnen indienen in hun gemeente.

Motie “krachtige vuist van overheid én gemeenten tegen vervuiling”

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

Constaterende dat:

 • er steeds meer illegale afvaldumpingen plaatsvinden in de gemeente Venlo en daarbuiten
 • de samenleving via alle mogelijke communicatiekanalen roept om meer maatregelen
 • de gemeente haar beste beentje voorzet in de zwerfaval aanpak (RIB 005-2019) en steeds vaker
 • dumpafval in de wijken, maar vooral ook in het buitengebied en de natuur moet opruimen
 • de gemeente weliswaar gelden krijgen voor bestrijding zwerfafval maar niet voor handhaving
 • er op Europees niveau gewerkt wordt aan een verbod op wegwerpplastic

Overwegende dat:

 • dat de gemeente Venlo bepaald niet alleen staat in deze problematiek
 • de gemeente Venlo graag een groene, zo niet de groenste wil zijn en zich als C2C-stad afficheert
 • de afvaldump in de natuur niet in de overtredingssfeer zit, maar een misdrijf is, al dan niet economisch
 • sociale burgers en vrijwilligers tegenwoordig de troep van anderen opruimen en willen zien dat
 • gemeenten en de Rijksoverheid ook maatregelen nemen tegen de asociale veroorzakers hiervan
 • de gemeenten samen Nederland vormen en vervuilde gemeenten samen een smerig Nederland maken
 • onze nationale overheid van mening is dat de gemeente de overheidslaag is die zich het dichtst bij de inwoners bevindt en zodoende (mede) verantwoordelijk is voor het leefgebied en leefbaarheid aldaar
 • handhaving veel geld kost en pakkansen klein zijn, maar handhaving wel een van de pijlers is in de bestrijding van de overlast

Roept het College op om:

 • het voortouw te nemen om samen met andere gemeenten (G40) op te trekken richting nationale overheid om meer instrumenten te krijgen om zwerfafval, dumpafval en hondenpoep doeltreffender te bestrijden
 • de bestaande regelgeving zo aan te passen dat gemeenten zelf boetes kunnen opleggen en de hoogte daarvan zelf kunnen bepalen
 • daarbij ook andere landelijke oplossingsrichtingen aan te dragen, zoals de juiste statiegeld- bedragen te gaan hanteren op plastic flessen en blikjes
 • andere gemeenten te vragen dit verzoek mede te ondersteunen richting het Rijk en de raad halfjaarlijks te informeren over de voortgang van hiervoor genoemde onderdelen

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening

            

Hoensbroek moet eigen bord krijgen langs RW A76

Recent hebben ons berichten bereikt over de bewegwijzering langs de A76. Met het openstellen van de buitenring (N300), begin oktober, is er langs de A76 geen bord Hoensbroek meer geplaatst. Zowel  ondernemers als inwoners hebben geklaagd over de afwezigheid van de aanduiding Hoensbroek. Om Hoensbroek te bereiken via de N300 moet men de richting Brunssum Landgraaf volgen. Dit wordt echter niet gedaan. Verkeer voor Hoensbroek dat de afslag Brunssum Landgraaf mist, moet tot de Woonboulevard (N281) doorrijden. Met veel onnodige kilometers als gevolg.

Als stadsdeel van Heerlen met bijna 20.000 inwoners lijkt het ons nodig dat Hoensbroek een eigen aanduiding langs de A76 krijgt, zoals dat in het verleden, voor 1 oktober, ook het geval was. 

Vragen A76 Hoensbroek