Stikstof in Limburg

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 36

De stikstofplannen van de regering hebben in het hele land boeren op de been gebracht. Soms loopt dat helaas gierend uit de hand. In Limburg lijken de agrariërs het gelukkig een stuk rustiger aan te doen.

Recent heeft Lokaal-Limburg overleg gehad met een aantal boeren. Fractieleider Raymond Franssen en burgercommissielid Leon van den Beucken spraken met protesterende boeren bij het Gouvernement. Er blijken veel misverstanden te bestaan over het beleid vanuit Den Haag. Door met mensen in gesprek te gaan kan een groot deel van deze misverstanden weggenomen worden.

Inmiddels neemt Lokaal-Limburg ook stelling in het Limburgs Parlement. Duidelijk is gemaakt dat de brief van de Minister niet realistisch en onduidelijk is. Daarom kiest Lokaal-Limburg ervoor om het eerder ingezette Limburgse beleid via gebiedsprocessen en door het aanvalsplan stikstof en natuurverbetering verder uit te voeren.

Overleg met de betrokken boeren en overige ondernemers is daarbij essentieel. Lokaal-Limburg staat hierin niet alleen, vrijwel alle fracties steunen dit uitgangspunt.

Uiteindelijk denkt Lokaal-Limburg dat hiermee de gesteld doelstellingen stikstofbeleid kunnen worden behaald, zonder de inwoners van Limburg ‘tegen elkaar op te zetten’.

Delen: