Schaapjes op het droge!

Als algemeen bestuurder bij het waterschap zit je niet alleen maar op een (nep)pluchen
zetel! Regelmatig wordt je door de dagelijks bestuurders mee op pad genomen om te kijken
hoe datgene waar jij over praat, over beslist, in de praktijk uitwerkt.

Het waterschap is er niet alleen voor het zuiveren van water.

  • Wij zitten niet alleen de bestuurders en raadsleden van de gemeenten achter hun
    vodden over het voor 2027 moeten opruimen van hun riooloverstorten.
  • Wij moeten alleen de KRW halen ….. voor 2027!
  • wij zijn er niet alleen voor het maken van sterke dijken

Nee, wij zijn er ook voor de biodiversiteit! Wij doen dit samen met veel andere partners.
Partners die je wel hierbij verwacht, maar ook die je niet verwacht. Zoals bijv. PWC en …. de
Lidl!*

Jammer genoeg missen wij de Provincie Limburg in dit rijtje, maar natuurlijk doet Waterschap Limburg wel mee

Op deze plek, dit dijkje, waar de schaapjes even mochten rusten, vertelde de schaapherder, geassisteerd door een van de waterschap werknemers, waarom begrazing door schapen een positieve bijdrage levert aan de taken van het Waterschap. Verder is een schaap duurzaam “gereedschap”, en draagt hij bij aan een hoge biodiversiteit

Schaapskuddes lopen gedurende het seizoen van het ene stuk land naar een ander terrein.
Ze houden het gras kaal waardoor er lange pauzes liggen tussen begrazing van het ene veld en het andere. Deze periodes zorgen ervoor dat er mooie bloemen komen op de begraasde plekken.

Schaaploze dijk
Niet overal kunnen de dijken begraasd worden door schapen . Op andere plekken is een “kruidenrijk grasmengsel” beter voor een dijk. Sommige mensen noemen het onkruid! Maar dit mengsel zorgt voor een stevige dijk doordat de wortels alles goed bij elkaar houden. Mits natuurlijk wij ervoor zorgen dat er een diversiteit aan planten gezaaid wordt. Een goed ingezaaide dijk is zo stevig, dat voor het doorscheuren van een plag grond behoorlijk wat kracht nodig is.

In dit gebied, de Schans van Neer hebben we een dijk met dit grasmengsel. Onze LV50 DB-er
Jeroen (links) keurt hier of het goed is

Tot nu toe hadden we schaapjes gezien op het droge , hielden we droge voeten op de dijk, maar als laatste plek gingen wij naar een meanderend riviertje waar het heel erg nat was.

Hierbij vertelde de medewerker van Waterschap Limburg ons niets over niet alleen het
belang van water vasthouden voor de mogelijke komende droge periodes, maar ook over
het belang van water afvoeren. Het belangrijkste bij het maaien van de oevers is het behoud
van soorten, maar ook te zorgen voor biodiversiteit.

Biodiversiteit, waarom?
Het Waterschap zorgt dus niet alleen voor schoon water, maar ook voor veilige dijken en
voldoende water. Wij moeten ook zorgen voor de rijkdom aan soorten die in en om het water
leven. Leuk toch die eendjes die in het water zwemmen? We hebben op deze aarde veel
water 70% van onze blauwe planeet is water…. dat over het algemeen niet te drinken is,
omdat het zout is. Slechts een kleine 3% is voor ons mensen bruikbaar. Onze wateren in
Limburg zijn natuurlijke corridors tussen de natuurgebieden. En deze verbinding is cruciaal
voor de veerkracht van flora en fauna.

Verandering van klimaat
Door de klimaatverandering worden de opgaven voor waterveiligheid, waterkwaliteit en
klimaatadaptatie steeds groter. Al de projecten die wij in gang zetten zijn hierop gericht. Ook
op het behalen van de Kaderrichtlijn Water.

De KRW en de biodiversiteit!
Bij het behalen hebben wij als Waterschappers de gemeenteraadsleden hard nodig. Roep
de wethouders op om de riooloverstorten aan te pakken zodat we snel goed schoon water
krijgen waarin alle dieren goed kunnen (over)leven

*https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons/partners

Delen: