Ook middeninkomens komen in financiële nood

Naschokken coronacrisis kunnen voor stijging 20 procent financiële hulpvragen zorgen

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 29

De coronasteunpakketten zijn stopgezet en de energieprijs gaat door het dak.
Die stapeling van tegenslagen zorgt voor een golf aan schuldproblemen, ook bij
groepen die normaal gesproken het hoofd boven water kunnen houden.

Koopwoning
Dat constateert de NVVK, de vereniging voor financiële hulpverleners, in haar
jaarverslag. ‘Niet alleen mensen met een minimuminkomen ervaren nu problemen’,
zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn. ‘We zien een nieuwe groep hulpvragers bij mensen
met lagere middeninkomens. Mensen met een baan, met een koopwoning.
Die je normaal niet vaak tegenkomt in de schuldhulpverlening.’

Hulpvraag groeit
De naschokken van de coronacrisis kunnen de komende tijd zorgen voor een flinke
stijging aan financiële hulpvragen, blijkt uit onderzoek van de Stichting voor Economisch
Onderzoek (SEO) in opdracht van de NVVK. Wel is er nog veel onzekerheid over de
toekomst: de hulpvraag groeit, volgens de berekening, met 3 tot 20 procent.
De NVVK verwacht echter dat de werkelijke stijging dichter bij de 20 dan de 3 procent
zal liggen, onder andere omdat het effect van de geëxplodeerde energieprijs nog niet is
meegenomen in de prognoses.

Loketten
De nieuwe hulpvragers zijn nu echter nog niet in beeld bij de schuldhulpverlening.
Het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening was in 2021 vrijwel gelijk aan het
vorige jaar. Het aantal schuldregelingen dat werd troffen, daalde zelfs. Schuldhulpverleners
merkten tijdens de coronalockdowns dat mensen, vanwege de contactbeperkingen,
minder goed hun weg naar de loketten van de schuldhulpverlening vonden.

Vroeg-signalering
Wel lijken ondernemers steeds grotere schulden te hebben. De gemiddelde schuld
van ondernemers die zich melden met een hulpvraag, steeg in 2021 van 95.000 tot
bijna 113.000 euro. Dat zou een teken kunnen zijn dat de coronacrisis inderdaad
financiële gevolgen heeft voor deze groep. De gemiddelde schuld van particulieren
is overigens juist gedaald: van 39.000 tot ongeveer 37.000 euro.
De NVVK verwacht dat dit te maken heeft met een sterkere inzet op vroeg-signalering,
waardoor schuldproblemen eerder in beeld komen. Sinds begin 2021 is vroeg-signalering
van schulden een wettelijke verplichting.

Minimumloon
De NVVK werkt op verschillende manieren aan verbetering van de schuldhulpverlening.
Maar om de diepere oorzaken van schuldenproblematiek aan te pakken, is de overheid aan
zet, meent de vereniging. Het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen, en het
dempen van prijsstijgingen van bepaalde producten, kunnen bijvoorbeeld helpen om de
schuldengolf te breken.

Delen: