Nieuwe samenstelling partijbestuur

Digitale Nieuwsbrief Lokaal-Limburg 57

Met de benoeming van Albert Melskens in het bestuur van het Waterschap eindigt zijn rol als partijbestuurder. Zo is dat binnen de statuten van Lokaal-Limburg geregeld.

Het bestuur van Lokaal-Limburg bedankt Albert voor zijn inzet en inbreng gedurende afgelopen periode en wenst hem veel succes als bestuurder van het Waterschap.

Om de binding met de fractie toch in stand te kunnen houden, heeft het partijbestuur aan beide fracties voorgesteld dat zij een vaste vertegenwoordiger aanwijzen. Deze kan dan de bestuursvergaderingen bijwonen en zorgen voor een optimale communicatie tussen fractie en bestuur.

Marienel Engelen
Na de verkiezingen vinden er meer veranderingen plaats. Zo worden nieuwe fracties samengesteld en reflecteren bestuursleden op hun functie. Marienel Engelen heeft besloten om te stoppen als partijbestuurder vanwege haar drukke werkzaamheden.

Het partijbestuur bedankt Marienel voor haar jarenlange inzet binnen de partij. Haar kalmte en overzicht zullen zeker gemist worden.

Het bestuur wenst Marienel en Albert veel succes bij al hun activiteiten de komende jaren.

Het partijbestuur gaat aan de slag om het bestuur binnenkort weer aan te vullen en zal daarbij zoeken naar een goede regionale spreiding. Het huidige bestuur bestaat uit:

– Wiel Hoenen (voorzitter)
– Imme Roest (penningmeester)
– Math Habets (secretaris)
– Rene Hensgens
– Ton Raven

Delen: