Luisteren naar de inwoners

Op dinsdag 4 juni bezochten Lokaal-Limburg leden van fractie LV50 een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Op deze avond werden uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd, die opgestart zijn naar aanleiding van de hoogwatercrisis van 2021.

In een tot de nok toe gevuld gemeenschapshuis werd achtereenvolgens stilgestaan bij:

  1. De eerste 3 onderzochte maatregelen
  2. Nog te onderzoeken maatregelen
  3. De resultaten
  4. Aanvullende maatregelen
  5. Conclusies en vervolg

De conclusies, maar meer nog het vervolg zorgde voor veel commotie, angst, woede en heel veel teleurstellingen. Volgens de onderzoekers zou men pas na 2027 maatregelen kunnen gaan nemen. Eerst wil men kijken wat er bovenstrooms gedaan kan worden. Dit zou betekenen dat men pas na die jaren aan een oplossing voor de toekomstige natte voeten zou kunnen gaan werken.

Wij hebben naar aanleiding van gesprekken met de inwoners o.a. de vraag aan het DB gesteld of het mogelijk is op korte termijn een pomp te plaatsen bij de sifon die het water van de Geul overpompt naar het Julianakanaal.

Niet alles is altijd op korte termijn mogelijk, maar wij kunnen de angst voor herhaling goed begrijpen, zeker bezien in het licht van de huidige klimaatverandering. Wij zullen de vinger dan ook aan de pols blijven houden.

FOTO: De betreffende sifon
Delen: