Lokaal-Limburg wil dialect in Limburgs Parlement

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 nummer 37

De fractie van Lokaal-Limburg heeft afgelopen week een motie ingediend om het Limburgs dialect toe te staan in de vergaderingen van Provinciale Staten. Her voorstel was om hiermee te beginnen in de Statencommissie Cultuur en Samenleving en vervolgens te bekijken wat er eventueel nog meer mogelijk was.

Helaas ontving Lokaal-Limburg vrijwel geen bijval. De Gouverneur wees erop dat het wettelijk niet is toegestaan om naast het Nederlands ook dialect te spreken. Andere fracties lieten het voorstel van onze fractie daarop vallen.

Fractievoorzitter Raimond Franssen had de motie in stemming willen brengen om bij wijze van experiment Uiteindelijk zegde Gouverneur Roemer toe om het voorstel nogmaals juridisch tegen het licht te houden. Daarom besloot de fractie Lokaal-Limburg om de motie ‘aan te houden’.

We houden u op de hoogte.

Delen: