Lokaal-Limburg on Tour in Weert

Lokaal-Limburg: politiek platform voor lokale partijen 

De provinciale politieke partij Lokaal-Limburg heeft zaterdagmorgen een bijeenkomst voor lokale partijen gehouden in Taverne De Oude Munt. Ruim dertig politici en bestuurders van diverse politieke partijen vanuit Weert en omliggende gemeenten lieten zich informeren over recente politieke ontwikkelingen. Bovendien gaf wethouder Martijn van de Heuvel (Weert Lokaal) een toelichting op de plannen van de gemeente Weert over de vernieuwing van het stadspark.

Deputé

Ook Lokaal-Limburg deputé Ad Roest was aanwezig en vertelde uitgebreid over zijn inspanningen om de provinciale financiën optimaal inzichtelijk te maken voor de provinciale politici. Zijn doortastende aanpak van de portefeuille financiën was eerder al bijzonder succesvol in Venlo, waar hij eerder als wethouder actief is geweest.

Transparantie van het financiële beleid van de Provincie Limburg is ook goed nieuws voor de inwoners van Limburg. Er ontstaat langzaam een duidelijk en compleet beeld van de mogelijkheden die de provincie heeft om nieuw beleid te maken. Er is volgens deputé Ad Roest nog wel wat ruimte, maar onvoldoende om alle wensen en programma’s uit te kunnen voeren. Er zullen ook binnen de Provincie keuzes gemaakt moeten worden.

On Tour

Lokaal-Limburg gaat ‘on Tour’ door geheel Limburg om met de lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact te komen en te blijven. Dit weekeinde was Lokaal-Limburg on Tour op bezoek in Weert. Eerder waren er vergelijkbare bijeenkomsten in Venlo, Kerkrade en Maastricht.

Binnenkort gaat de Tour naar Sittard-Geleen en naar andere Limburgse steden.

Voorzitter Wiel Hoenen; “Lokale partijen scoren erg goed op gemeentelijk niveau; ruim 36% van de raadszetels wordt ingenomen door raadsleden van een lokale partij. Ook in de Colleges van B&W zijn de lokale partijen goed vertegenwoordigd.

Lokaal-Limburg wil samen met de lokale partijen op provinciaal niveau een platform opbouwen om ook in de Provinciale Staten meer invloed te krijgen voor de lokale politiek.”

“Met Lokaal-Limburg on Tour komen wij naar alle grote steden in Limburg om direct in contact te komen met de lokale, onafhankelijke politici. Uiteraard willen wij ons platform verder uitbouwen, maar het is nog belangrijker om de vele lokale partijen met elkaar in contact te brengen. Want uit eigen ervaring kan ik zeggen dat we nog heel veel van elkaar kunnen leren”, aldus de voorzitter van Lokaal-Limburg.

Gekozen politici

Lokaal-Limburg heeft niet alleen zitting in Provinciale Staten, het zogenaamde Limburgse Parlement, maar ook in het bestuur van Waterschap Limburg. 

Hier is Ad Berger de vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek, terwijl Raimond Franssen en Henk van der Linden de Limburgse statenleden namens Lokaal-Limburg zijn. Naast deputé Ad Roest natuurlijk.

Het platform Lokaal-Limburg kent zowel lokale partijen die lid zijn alsook  individuele leden. Het gezamenlijke doel is om van elkaar te leren en zo de onafhankelijke politiek in Limburg verder te versterken. De lokale politiek wist bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 36% van de stemmen te verkrijgen.

Op landelijk niveau werkt Lokaal-Limburg samen met andere onafhankelijke provinciale partijen binnen Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) die op haar beurt de enige onafhankelijke Senator in de Eerste Kamer levert. Niet geheel toevallig is dat ook een Limburger, Senator Ton Raven uit Sittard-Geleen.

Alle informatie over Lokaal-Limburg is te vinden op deze website

Delen: