Jongeren zijn maar matig vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Lokaal-Limburg Nieuwsbrief 2022 Nr. 4

Amper 7 procent van de circa 8.500 raadsleden is jonger dan 30. Het aantal 60-plussers is ruim vijf keer zo hoog.

Oudere mannen
De raadszetels worden vooral ingenomen door oudere mannen. Het aandeel vrouwelijke raadsleden is beperkt tot 31 procent. Raadsleden zijn gemiddeld 54,1 jaar oud. Het jongste raadslid is 19, het oudste raadslid 85 jaar.
Maar 7 procent van de raadsleden is jonger dan 30 jaar. De grootste groep raadsleden vormen de 60-plussers: ruim één op de drie raadsleden (38 procent) is ouder dan 60 jaar.

Kleine gemeenten
Er lijkt een verband te bestaan tussen de grootte van de gemeente en de leeftijd. Des te kleiner de gemeente, des te ouder de raadsleden. In 100.000+ gemeenten ligt de gemiddelde leeftijd van een raadslid op 49 jaar, in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners is dat ruim 55 jaar.

Provincies
De gemiddelde leeftijd van een gemeenteraadslid ligt bij 50PLUS het hoogst en bij DENK het laagst.
Er is, zo laten de onderzoekers zien, ook een verschil zichtbaar tussen de provincies.
De gemiddelde leeftijd van een gemeenteraadslid ligt in de provincie Zuid-Holland (51,6) het laagst
en in Drenthe (57,1) het hoogst.

Wethouders
Wat betreft de wethoudersposten is het blijkens het onderzoek al niet veel anders. Sterker nog,
van de ruim 1300 wethouders is amper 3 procent jonger dan 30. De gemiddelde leeftijd van wethouders
is 51,6 jaar. De jongste wethouder is 22, de oudste wethouder is 80 jaar.
Ruim een kwart (27 procent) is 60 jaar of ouder.

Net als bij gemeenteraadsleden geldt: des te kleiner de gemeente, des te ouder de wethouder
(55+ bij kleiner dan 20.000, 49 bij 100.000+). De gemiddelde leeftijd ligt bij 50PLUS (64) het hoogst
en bij de SP (44) het laagst.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 2 van deze week.

Delen: