GRATIS BOEKJE ‘WOnen’ VOOR ONAFHANKELIJKE LIMBURGSE RAADSLEDEN EN WETHOUDERS

Lokaal-Limburg heeft onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar het onderwerp ‘wonen’. De uitkomsten zijn verwerkt in een handzaam boekje, als een daadwerkelijke handreiking voor politici over dit actuele onderwerp.

Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

De boekjes worden gemaakt door het Wetenschappelijk Bureau van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), een landelijk platform waar Lokaal-Limburg de Limburgse vertegenwoordiger van is. Lokaal-Limburg heeft een provinciaal platform opgericht, een netwerk van lokale onafhankelijke partijen.

Besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners, dat is het uitganspunt van Lokaal-Limburg. De laagste bestuurslaag is dus het belangrijkst want de gemeenteraad staat dicht bij de inwoners. Politiek is er voor de burgers en niet andersom. Dus moet de politiek ook willen luisteren naar de inwoners.

Wat is onafhankelijke politiek?
Lokaal-Limburg staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.

Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.

Delen: