Gratis boekje ‘De Nederlandse Arbeidsmarkt’ voor onafhankelijke Limburgse raadsleden en wethouders

Lokaal-Limburg heeft onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen door Panteia naar
“De Nederlandse Arbeidsmarkt”. De uitkomsten zijn verwerkt in een handzaam boekje, als een daadwerkelijke handreiking voor politici over dit actuele onderwerp.

Alle Limburgse onafhankelijke raadsleden en wethouders kunnen nu het gratis boekje opvragen via w.hoenen@fractie.lokaal-limburg.nl.

Het boekje geeft eerst de context van het onderwerp arbeidsmarkt aan om vervolgens uitgebreid naar de vraag- en aanbodzijde te kijken. De mismatch op de arbeidsmarkt krijgt veel aandacht en de conclusies van de onderzoekers zijn verwerkt tot een aantal opties voor arbeidsmarktbeleid.

Het boekje laat eerst een samenvatting zien voor de lezers die weinig tijd hebben en gaat vervolgens in 88 pagina’s in op het uitgevoerde onderzoek.

De boekjes worden gemaakt door het Wetenschappelijk Bureau van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), een landelijk platform waar Lokaal-Limburg de Limburgse vertegenwoordiger van is. Lokaal-Limburg heeft een provinciaal platform opgericht, een netwerk van lokale onafhankelijke partijen.

Besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners, dat is het uitgangspunt van Lokaal-Limburg.
De laagste bestuurslaag is dus het belangrijkst want de gemeenteraad staat dicht bij de inwoners. Politiek is er voor de burgers en niet andersom. Dus moet de politiek ook willen luisteren naar de inwoners.

Delen: